Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

სიახლე ჩვენი მომხმარებლებისათვის!

პატივცემულო მომხმარებლებო!!!

ჩვენს ვებ–გვერდს დაემატა ახალი საძიებო სისტემა, რომელიც დაგეხმარებათ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია –ელექტრონული წიგნები, დისერტაციები, ჟურნალები, სამეცნიერო შრომები და მრავალი სხვა დოკუმენტი – მსოფლიოს 1500-ზე მეტი უნივერსიტეტის ღია სამეცნიერო არქივებში! რადგან ეს არქივები ღიაა – მათი გამოყენება უფასოა! 

ამისათვის საჭიროა ამ საიტის ზედა, მარჯვენა კუთხის საძიებო გრაფაში მიუთითოთ სასურველი საძიებო სიტყვები და დააწვეთ ძიების ღილაკს. ამ მარტივი პროცედურის შემდეგ გექნებათ საშუალება თავისუფლად გამოიყენოთ მოძიებული ინფორმაცია. 

ახალი წიგნები თქვენი დაკვეთით

პატივცემულო მომხმარებლებო!

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სერვისებს დაემატა მნიშვნელოვანი სიახლე - თქვენ საშუალება გეძლევათ ელექტრონული შეტყობინების საშუალებით გამოგვიგზავნოთ რჩევა ახალი ლიტერატურის შესყიდვაზე.
თუ თქვენ გჭირდებათ რაიმე წიგნი, მოგვწერეთ ამის შესახებ -
მიჰყევით აღნიშნულ ბმულს და შეავსეთ საჭირო ველები!

ახალი ელექტრონული წიგნები – ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში სიახლეა

47ee2d1af3f1

ამ მოვლენას ჩვენი მკითხველები დიდი ხანია ელოდნენ!

დღეიდან ჩვენს ბიბლიოთეკაში (პირველად საქართველოში) ჩაირთო აკადემიური ონლაინ ბიბლიოთეკა, რომელშიც 120000 დასახელების ელექტრონული წიგნი შედის.

EBSCO-ს ელექტრონული წიგნების აკადემიური კოლექცია (EBSCO eBook Academic Subscription Collection) წარმოადგენს ყოველთვიურად განახლებად მულტიდისციპლინარულ, ვირტუალურ, ელექტრონულ ბიბლიოთეკას.

მათემატიკა და მუსიკა

18/01/2016 - 17:00
Etc/GMT+4


ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გრძელდება მათემატიკური საუბრები

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

n0awtk37qt


ვოდევილი ქართულ მწერლობაში. ტ I. / იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ქეთევან გიგაშვილი. - თბ.: ჯეოპრინტი, 2015. – 475 გვ.

ვოდევილი ქართულ მწერლობაში. ტII.  / იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ქეთევან გიგაშვილი. - თბ.: ჯეოპრინტი, 2015. – 441 გვ.

ISBN 978-9941-0-8280-1

ამ მრავალტომეულის გამოცემით ფაქტობრივად იწყება გაცოცხლება ქართული ვოდევილისა. ესაა პიესათა მრავლტომეულის პირველი აკადემიური გამოცემა. პირველი ტომი მოიცავს: გიორგი ერისთავის, დიმიტრი მეღვინეთხუცესოვის, ივანე ერისთავის და გიორგი ორბელიანის პიესებს, ხოლო მეორე ტომი კი: ზურაბ ანტონოვის, გრიგოლ რჩეულიშვილის და ალექსანდე გარსევანოვის პიესებს. წიგნის შესავალ წერილში დაწვრილებით არის გადმოცემული სიტყვა ვოდევილის ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა და  სხვადასხვა ქვეყნებში მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები. აქვე, შესავალი წერილის ბოლოს ვრცლად არის მიმოხილული ქართული თეატრის და სპექტაკლების შექმნის ისტორია.

წინამდებარე აკადემიური გამოცემის მრავალტომეული ეძღვნება პროექტის იდეის ავტორის გიორგი ჯავახიშვილის ნათელ ხსოვნას.

მოსე ჯანაშვილის ელექტრონული არქივის პრეზენტაცია

29/12/2015 - 16:00
Etc/GMT+4


29 დეკემბერს, 16:00 სთ-ზე,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3y397
Shota Rustaveli. The Knight in the Panther Skin / Transl. Lun Coffin; ed.: Dodona Kiziria, Nodar Natadze; ill. Michaly Zichy. – Tb.: Poezia Press, 2015. – 359 p. 

ISBN 978-99411-0-7926-9

წიგნი წარმოადგენს ვეფხისტყაოსნის პირველ ზუსტ პოეტურ ინტერპრეტაციას.  

მიმდინარე ინგლისური ვერსია 1966 წელს გამოცემული ქართული ორიგინალის იდენტური თარგმანია. მისი მთარგმნელი ლუნ კოფინი, ამერიკელი პოეტი, პროზაიკოსი, დრამატურგი და მთარგმნელია. 

წიგნი რითმის, საზომის რიტმულობის თვალსაზრისით ქმნის ერთ მთლიანობას, რაც არ უკარგავს პოემას მის უნიკალურობის თვისებას. თუ ადრეული თარგმანები წარმოადგენდა პოემის თარგმანის თავისუფალ ვერსიას, კოფინმა წარმოადგინა სტრუქტურა პოემისა, მისი მთლიანი თავგადასავალი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

q4hj1
Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф Фон . Позитивная философия. В трех томах. Т. 1. Философия мифологии = Positive Philosophie. In drei bänden. B. 1. Philosophie der Mythologie / Пер. В.М. Линейкина; ред.: Т. Г. Сидаш, С. Д. Сапожников. - С-П.: "Quadrivium", 2015. — 1139 с. (SERIA GOTHICA)

ISBN 978-5-7164-0646-9

წინამდებარე გამოცემის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, დააკავშიროს და ერთ მთლიანობაში მოაქციოს შელინგის ფილოსოფიური მოღვაწეობის მეორე პერიოდი.

შელინგი გერმანული კლასიკური იდეალიზმის წარმომადგენელია. ამ წიგნში ავტორი ეძიებს სხვადასხვა მითოლოგიების კავშირს და ამით სისტემაში მოჰყავს მსოფლიო მითოლოგიის მემკვიდრეობითობა, კაცობრიობის მთლიანი თეოლოგიური გამოცდილება.

ინფოარხების ცნობების შეკრება