Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

სიახლე ჩვენი მომხმარებლებისათვის!

პატივცემულო მომხმარებლებო!!!

ჩვენს ვებ–გვერდს დაემატა ახალი საძიებო სისტემა, რომელიც დაგეხმარებათ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია –ელექტრონული წიგნები, დისერტაციები, ჟურნალები, სამეცნიერო შრომები და მრავალი სხვა დოკუმენტი – მსოფლიოს 1500-ზე მეტი უნივერსიტეტის ღია სამეცნიერო არქივებში! რადგან ეს არქივები ღიაა – მათი გამოყენება უფასოა! 

ამისათვის საჭიროა ამ საიტის ზედა, მარჯვენა კუთხის საძიებო გრაფაში მიუთითოთ სასურველი საძიებო სიტყვები და დააწვეთ ძიების ღილაკს. ამ მარტივი პროცედურის შემდეგ გექნებათ საშუალება თავისუფლად გამოიყენოთ მოძიებული ინფორმაცია. 

ახალი წიგნები თქვენი დაკვეთით

პატივცემულო მომხმარებლებო!

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სერვისებს დაემატა მნიშვნელოვანი სიახლე - თქვენ საშუალება გეძლევათ ელექტრონული შეტყობინების საშუალებით გამოგვიგზავნოთ რჩევა ახალი ლიტერატურის შესყიდვაზე.
თუ თქვენ გჭირდებათ რაიმე წიგნი, მოგვწერეთ ამის შესახებ -
მიჰყევით აღნიშნულ ბმულს და შეავსეთ საჭირო ველები!

ახალი ელექტრონული წიგნები – ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში სიახლეა

47ee2d1af3f1

ამ მოვლენას ჩვენი მკითხველები დიდი ხანია ელოდნენ!

დღეიდან ჩვენს ბიბლიოთეკაში (პირველად საქართველოში) ჩაირთო აკადემიური ონლაინ ბიბლიოთეკა, რომელშიც 120000 დასახელების ელექტრონული წიგნი შედის.

EBSCO-ს ელექტრონული წიგნების აკადემიური კოლექცია (EBSCO eBook Academic Subscription Collection) წარმოადგენს ყოველთვიურად განახლებად მულტიდისციპლინარულ, ვირტუალურ, ელექტრონულ ბიბლიოთეკას.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

71esl

ჩხეიძე, მ. თაქთაქიშვილი, ლ. „ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემათა ბიბლიოგრაფია 1712-2015. მეორე შევსებული და შესწორებული გამოცემა. - თბ.: სეზანი, 2016. – 111 გვ. 

ISBN 978-9941-0-8655-7

ეს ილუსტრირებული ვეფხისტაოსნის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია წარმოადგენს თავისთავდ სიმბოლურ ვერსიას უნიკალური წიგნის გამოცემათა აღნუსხვისა. აქ წარმოდგენილია აღწერილობები გამოცემის გარეკანის ფოტოილურსტაციებით. ეს ბიბლიოგრაფია განსჯისთვის არის და საშუალებას იძლევა შევაფასოთ არსებული ტენდენციები და გამოვიტანოთ დასკვნები რა გვჭირდება ჩვენი წიგნი-საგანძურის დასაცავად და პოპულარიზაციისათვის.

პოემის გამოცემების ბიბლიოგრაფიათა პრეისტორია ასეთია : 1883 წ. 1938 წ. 1966 წ. 1992 წ. 

ამჯერად წარმოდეგნილ ბიბლიოგრაფიაში შესულია მხოლოდ ის ქართული გამოცემები, რომლებიც პოემის არაადაპტირებულ, სრულ ტექსტს შეიცავს;

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

rvfzv
ჯენტლესონი, ბრუს. ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. არჩევანის დინამიკა 21-ე საუკუნეში / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სამეცნ. რედ.: დავით აფრასიძე, გიორგი გვალია. - თბ.: ლიგამუსი, 2015. – 887 გვ. 

ISBN 978-9941-18-236-5

წინში ასახულია საერთაშორისო პოლიტიკის ბოლო დროის მნიშვნელოვანი მოვლენები -არაბულ სამყაროში მიმდინარე პროცესები, ჩინეთთან დაკავშირებული საკითხები და სხვ. წიგნი ეროვნული იტერესების ოთხ ძირითად კონცეფციას ითვალისწინებს: ძალა, მშვიდობა, კეთილდღეობა და პრინციპები. ეს არის აშშ-ს ძლიერების ზრდის,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

tnlo6
ქელდიშვილი, გიორგი. ტერორიზმი და ტერორისტული აქტები. - თბ., 2015. - 547 გვ.

ISBN 978-9941-9420-0-6

ნაშრომში მოცემულია ტერორიზმის თეორიული ანალიზი, მისი ფორმულირება. განხილულია ზოგადად ბრძოლის მექანიზმები, ტერორისტული ორგანიზაციები, ტერორისტული გამოვლინებები, რეზონანსული ტერორისტული აქტები, ცნობილი ტერორისტები.
 
ტენდენციური ტერორიზმი, სიცოცხლისათვისათვის საშიში მიმდინარეობა, უმძიმესი მოვლენა, ბოროტება - ეს ის ძირითადი პოსტულატებია, რასაც ავტორი აანალიზებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

22hi0

ყორანაშვილი, გურამ. აფხაზეთის ისტრიის საკითხები (აფხაზ სეპარატისტ ისტორიკოსთა საპასუხოდ) / რედ. ოთარ ჟორდანია. - თბ., 2015. – 200 გვ.  

ISBN 978-9941-0-8126-2

წიგნში განხილულია აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები. ეს არის მთლიანი, უწყვეტი ყოფიერების პრობლემა აფხაზთა ეთნოგენეზისიდან დღევანდელობის ჩათვლით. შესაბამისად წიგნში ვიხილავთ ისტორიის ფალსიფიკაციის მწვავე კრიტიკას,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

lpko8
ლომსაძე, მალხაზ. სისხლის სამართლის პროცესი. თანდართული ტესტების ნიმუშებით. მეხუთე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა / რედ. ბადრი  ბიწაძე. - თბ.: ბონა კაუზა, 2015. – 467 გვ. 

ISBN 978-9941-9362-7-2

ნაშრომი შედგენილია 2009 წლის 9 ოქტომბრის მიღებული და 2010 წლის 1 ოქტომბერს ძალაში შესული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით. მასში ამომწურავადაა განხილული მოქმედი საპროცესო კოდექსის ცალკეული დებულებები, პრინციპები. აქვე მოცემულია კანონმდებლობის ნორმები აპელაცის საპროცესო შეთანხმების, კასაციის და სხვა იურიდიული ნორმების შესახებ. დასმულია საკანონმდებლო წინადადებები
ინფოარხების ცნობების შეკრება