Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

სიახლე ჩვენი მომხმარებლებისათვის!

პატივცემულო მომხმარებლებო!!!

ჩვენს ვებ–გვერდს დაემატა ახალი საძიებო სისტემა, რომელიც დაგეხმარებათ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია –ელექტრონული წიგნები, დისერტაციები, ჟურნალები, სამეცნიერო შრომები და მრავალი სხვა დოკუმენტი – მსოფლიოს 1500-ზე მეტი უნივერსიტეტის ღია სამეცნიერო არქივებში! რადგან ეს არქივები ღიაა – მათი გამოყენება უფასოა! 

ამისათვის საჭიროა ამ საიტის ზედა, მარჯვენა კუთხის საძიებო გრაფაში მიუთითოთ სასურველი საძიებო სიტყვები და დააწვეთ ძიების ღილაკს. ამ მარტივი პროცედურის შემდეგ გექნებათ საშუალება თავისუფლად გამოიყენოთ მოძიებული ინფორმაცია. 

ახალი წიგნები თქვენი დაკვეთით

პატივცემულო მომხმარებლებო!

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სერვისებს დაემატა მნიშვნელოვანი სიახლე - თქვენ საშუალება გეძლევათ ელექტრონული შეტყობინების საშუალებით გამოგვიგზავნოთ რჩევა ახალი ლიტერატურის შესყიდვაზე.
თუ თქვენ გჭირდებათ რაიმე წიგნი, მოგვწერეთ ამის შესახებ -
მიჰყევით აღნიშნულ ბმულს და შეავსეთ საჭირო ველები!

ახალი ელექტრონული წიგნები – ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში სიახლეა

47ee2d1af3f1

ამ მოვლენას ჩვენი მკითხველები დიდი ხანია ელოდნენ!

დღეიდან ჩვენს ბიბლიოთეკაში (პირველად საქართველოში) ჩაირთო აკადემიური ონლაინ ბიბლიოთეკა, რომელშიც 120000 დასახელების ელექტრონული წიგნი შედის.

EBSCO-ს ელექტრონული წიგნების აკადემიური კოლექცია (EBSCO eBook Academic Subscription Collection) წარმოადგენს ყოველთვიურად განახლებად მულტიდისციპლინარულ, ვირტუალურ, ელექტრონულ ბიბლიოთეკას.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e4j34

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ / საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი.  – თბ., 2014. – 700 გვ.


ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მოიცავს საქართველოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ერთეულს უფლებათა დაცვას მიუხედავად რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკის თუ სხვა შეხედულების, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობისა.

წინამდებარე წიგნი საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გასულ წელს დაწყებულ ინიციატივათა შემაჯამებელ ანგარიშს წარმოადგენს. აქ განიხილება საქართველოში ადამიანის უფლებისა და თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობა. აქვე მოკლედ არის მიმოხილული მიგრანტთა დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის მონიტორინგი.
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანოების მონიტორინგი განხორციელდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების მონიტორინგი შესაძლებელი გახდა „ფონდ ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური თანადგომით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

tizth

კვესელავა, მიხეილ. ფაუსტური პარადიგმები / რედ.: ო. ჯინორია; წიგნი გამოიცა ააიპ საერთაშორისო საქველმოქმედო „ფონდი ქართუს“ ხელშეწყობით. - თბ., 2015. – 1138 გვ.
ISBN 978-9941-0-8096-8

წიგნი წარმოადგენს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ მიხეილ კვესილავას მონოგრაფიის „ფაუსტური პარადიგმები“ ახალ გამოცემას. წიგნი 1961 წელს ორ ნაწილად გამოიცა და დღეს უკვე ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობადაა ქცეული.

„ფაუსტური პარადიგმები“ დასავლეთ ევროპული ლიტერატურული აზროვნების ფართო პანორამის შემცველი გამოკვლევაა, რომელშიც ავტორი დარღვეული წონასწორობის აღდგენას „ფაუსტური კულტურის“ რეაბილიტაციით იწყებს. ნაშრომი დასავლური ესთეტიკური, ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური თუ ისტორიული ნააზრევის ფონზეა წარმოდგენილი. იგი სცილდება ლიტმცოდნეობის სფეროს და ინტელექტუალურად მაპროვოცირებელ კულტუროლოგიურ ნაშრომად წარმოგვიდგება.

პროგრამული უზრუნველყოფა პლაგიატის დეტექტირებისათვის

17/11/2015 - 11:15
17/11/2015 - 13:00
Etc/GMT+4
მოხსენება ანტიპლაგის პროგრამაზე: პროგრამული უზრუნველყოფა პლაგიატის დეტექტირებისათვის.
მომხსენებელი: ი.კრავიარი, სლოვაკეთის სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ცენტრი - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.

გამომცემლობა შპრინგერის (Springer) წარმომადგენლის მოხსენება

16/11/2015 - 14:00
16/11/2015 - 16:00
Etc/GMT+4

ინფორმაცია გამომცემლობა შპრინგერის (springer) შესახებ, მათი გამოცემები და სერვისები მეცნიერთათვის.

SpringerLink - ელექტრონული ჟურნალები, წიგნები, სტატიები, მონაცემთა ბაზები

SpringerAuthorMapper - კვლევებისა და მათი ავტორების ვიზუალიზაციის საშუალება (უფასო)

SpringerMaterials - მასალებისა და ნივთიერებების შესწავლის საშუალება

მათემატიკოს ჭოღოშვილის ბიობიბლიოგრაფიის პრეზენტაცია და საიუბილეო სხდომა

16/11/2015 - 16:00
16/11/2015 - 18:00
Etc/GMT+4
გიორგი ჭოღოშვილის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო სხდომა, მისი ფოტოების გამოფენა და ბიბლიოგრაფიული გამოცემის პრეზენტაცია.
ინფოარხების ცნობების შეკრება