Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

mo936

Rapp JR., Stephen H.  The Sasanian World through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature.  USA: Ashgate, 2014. – 513 p. 
ISBN – 9781472425522 (hbk)
ISBN – 9781472439352 (ebk-PDF)
ISBN – 9781472439369 (ebkePUB)

წიგნში, აღწერილია გვიანი ანტიკური ხანის ქართული ლიტერატურული წყაროები, რომლებიც სასანიანთა იმპერიის შესახებ მოგვითხრობს. სასანიანთა სამყაროს ჩრდილოეთი ნაწილი კოსმოპოლიტური კულტურების გავრცელების კერად ითვლება, ეს ინფორმაცია ქართული ჰაგიოგრაფიულ და ისტორიოგრაფიულ თხზულებებშია გადმოცემული. აღნიშნულ  წყაროებში, ზუსტი ინფორმაცია სასანიანთა იმპერიის ბირთვის და მანამდე არსებული, პართიისა და აქემენიდური სპარსეთის შესახებ, მწირია. თუმცა, ფართო კავკასიური საზოგადოების ჩამოყალიბება ირანული და განსაკუთრებით, ჰიბრიდული ირანული ხაზების გასწვრივ, აშკარაა. წიგნში გადმოცემულია აღნიშნული მოსაზრების დამადასტურებელი არაერთი  ფაქტი. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

j2v9mqz9po

Rayfield, Donald. Edge of Empires: A History of Georgia. UK: Reaktion Books, 2012. - 479 p. 
ISBN –  978  1  78023  030  6
Рейфилд, Дональд. Грузия: Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет. М.: КоЛибри, 2017. - 608 c.
ISBN – 978-5-389-12135-5

წიგნში  გადმოცემული  საქართველოს  ისტორია, უძველესი დროიდან (ანტიკურ ანატოლიაში ქართველების გამოჩენიდან) მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდის ჩათვლით არის გადმოცემული. ავტორი განიხილავს, ქვეყნის შიდა პოლიტიკასა და ცვლილებებს დეზინტეგრაციასა და ერთიანობას შორის. გადმოცემულია საქართველოს ბრძოლის ამსახველი ფაქტები იმ იმპერიებთან, რომელთაც ქვეყნის დანაწევრება, მასზე კონტროლი ან განადგურება სურდათ.  ასეთი კონფლიქტების  მაგალითებია: ბერძნებთან, არაბებთან,  თურქებთან, ჯვაროსნებთან, მონღოლებთან, სპარსეთისა და რუსეთის იმპერიებთან, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლები და სხვა. ავტორი გვაწვდის ინფორმაციას, ცალკეული ქართველი მეფეებისა და ქვეყნის დამპყრობლების შესახებაც. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

b63lx

Jones, Stephen. Georgia: A Political History  Since Independence. London and New York: I. B. Tauris, 2015. – 376 p.

ISBN -  978 1 78453 085 3

eISBN - 978  0 85773 586 7 


აღნიშნული წიგნში სიღრმისეულადაა აღწერილი და გაანალიზებული, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომი, ბოლო ოცი წლის, პოლიტიკური  და ეკონომიკური  პროცესები. წიგნში გამოყენებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო  რესურსები, ასზე მეტი პირადი ინტერვიუ მინისტრებთან, ელჩებთან და ქვეყნის მართვისა და განვითარების პროცესში მონაწილე წამყვან პოლიტიკურ პირებთან. ნაშრომი საინტერესოა, როგორც აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებისთვის, ასევე  ფართო  საზოგადოებისთვისაც. 


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

1wp5d

აბდ ალ-ლაჰ იბნ ალ-მუკაფა. წიგნი ქალილასა და დიმნასი / იდეის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე; მთარგმნ., განმარტ., ბოლოთქმა გ. ლობჟანიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 288 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-426-67-4


გამორჩეული ქმნილება - საკაცობრიო მხატვრული ძეგლი, ადამიანის მარადიულ საგზლად შემორჩენილი „ქილილა და დამანას“ არაბული ვერსია პირველად სპარსულიდან არაბულად, VIII საუკუნეში ითარგმნა. დღემდე ქართველი მკითხველი ამ ნაწარმოების სპარსული ვარიანტის თარგმანს იცნობდა მხოლოდ, რომელიც სულხან-საბა ორბელიანისა და ვახტანგ VI მიერ იყო შესრულებული. ამჟამად კი წიგნში წარმოდგენილი უძველესი ვერსია დედნის არარსებობის გამო ყველაზე ძველ ვარიანტად მიიჩნევა. 

ცხოველთა და ფრინველთა ენით გადმოცემული იგავი არის ავტორის გაბედულ ჩანაფიქრი, სიბრძნის ხელოვნების დაუფლებისათვის. ეს არის ის, რაც აუცილებელია ცოდნისმოყვარეთა საწვრთნელად და ჭეშმარიტების მაძიებელთა პატივსაგებად. ამ ყოველივეს კი ქართველი მკითხველი უნიკალური ფერადი ილუსტრირებული გამოცემით გაიცნობს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

z0eu4

ქართველი მოღვაწეები / პროექტის ავტ.  დ. ყანჩაველი;  რედ. გ. ლეთოდიანი. – [თბ.] : ET CETERA,  2016. - 416 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9534-4

წინამდებარე  წიგნი აერთიანებს პოლიტიკურ, საერო თუ სასულიერო მოღვაწეებს; ადამიანებს, რომლებმაც საქართველოს ისტორიაში, სხვადასხვა დროს, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს თავიანთი მოღვაწეობით თუ ნააზრევით და ზოგიერთი  მოღვაწის შემთხვევაში გარკვეულ ტენდენციებსაც მისცეს დასაბამი. ამ ადამიანებმა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის, ქართული იდენტობის ფორმირებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ბევრი მათგანი დღემდე დავიწყებულია ან არასათანადოდაა შეფასებული. ცხადია, საქართველოში, ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, არცთუ მცირეა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, მაგრამ ამ შემთხვევაში წიგნში თავმოყრილია ის პიროვნებები, რომლებიც წინ უსწრებდნენ დამოუკიდებელი საქართველოს ფორმირებას, ან უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. ცნობილ, ღირსეულ მოღვაწეებთან ერთად, გადმოცემულია საქართველოს ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი ფიგურების - დამფუძნებელი კრების მონაწილე ქალების შესახებ; ქალების, რომლებმაც დამოუკიდებლობის პირველ აქტზე მოაწერეს ხელი და რომელთაც თავიანთი მოღვაწეობის გამო, გასაბჭოების შემდეგ, ტრაგიკული ბედი ხვდათ წილად. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

qhon0

მინდა ოთხთავი / გიორგი ათონელის რედაქცია; პროექტის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 386 გვ.: ილ.

ISBN978-8841-426-23-0


ძველ საქართველოში დაწერილი „გელათის სახარება“  (XII ს) წარმოადგენს კალიგრაფიისა და მინიატურული მხატვრობის, თავსამკაულებისა და საზედაო ასოების, კინძვა-კაზმვისა და ჭედვა-მორთვის ხელოვნების მთლიან ჰარმონიას.

გელათის ოთხთავის მხატვრული გაფორმება, ოქროს ხანის პერიოდის ქართული მინიატურული ხელოვნების გამორჩეული ნიმუშია. „გელათის სახარების“ ხელნაწერს არ ახლდა არც გადამწერისა და მხატვრის ანდერძ-მინაწერები და არც ადგილისა და დროის განმსაზღვრელი ნიშნები. ამდენად წიგნის სახელწოდებაც მისი ბოლოდროინდელი დაცულობის ადგილიდან იქნა დამკვიდრებული.


წინამდებარე სახარება მინიატურებით გაფორმებული პირველი ბეჭდური გამოცემაა. გამოცემის ტექსტი მომზადდა „ახალი აღთქმის“ საქართველოს საპატრიარქოს 1963 წლის გამოცემის მიხედვით.

წიგნი, როგორც საგამომცემლო ფაქტი უნიკალურია,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

uxs7n

დოილი, ართურ კონან. შერლოკ ჰოლმსი. ტ. I / რედ.: ქ. ნიკოლეიშვილი; ე. ბუჯიაშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2017. – 910 გვ.
 
ISBN - 978-9941-0-9442-2  (ტომეული)
ISBN - 978-9941-0-9443-9  (I  ტომი)

დეტექტიური  ჟანრის  წიგნში გადმოცემულია ართურ კონან დოილის მიერ შექმნილი ლიტერატურული პერსონაჟის, ცნობილი დეტექტივის, შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავლების მთელი სერია. ხერხი, რომელსაც ჰოლმსი დეტექტიური ძიებისას იყენებს, დედუქციაა, რომლის ასამოქმედებლადაც საჭიროა მახვილი თვალი, გამოცდილება, რიგ მეცნიერებათა კარგი პრაქტიკული ცოდნა, სწრაფი, სხარტი გონება და კიდევ რამდენიმე პატარა საიდუმლო. უმრავლეს შემთხვევაში, ნაწარმოებში თხრობა მიმდინარეობს შერლოკის მუდმივი თანამგზავრის - ექიმი უოტსონის მიერ, რომელიც აღწერს ჰოლმსის გამოძიებებს.

ეს ნაწარმოებები ითვლება დეტექტიური ჟანრის კლასიკად. 

დოილი, ართურ კონან. შერლოკ ჰოლმსი. ტ. I / რედ.: ქ. ნიკოლეიშვილი; ე. ბუჯიაშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2017. – 910 გვ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Moderne-architectuur-van-A-Z

Modern Architecture A-Z / Ed. by L. Taschen; with text by K. Gazey, P. Gössenl C. Mollio, U. Ramlow and others. – German: Taschen. - 2 v. 592 pages

ISBN 978-3-8365-5631-6

Edition: English

 

ბევრი სხვა არქიტექტურული ენციკლოპედიისაგან განსხვავებით, რომლებიც უფრო მეტად ორიენტირებულია შენობა-ნაგებობების და დიზაინზე აქ მკითხველი გაეცნობა არქიტექტურულ ნაგებობების განათების ესთეტიკასა და ტექნიკას.

წიგნი მოიცავს მთლიანად XIX-XXI საუკუნეების მიმართულებასა და სტილის რაც წარმოდგენილია იშვიათი ფოტო-ილუსტრაციებით. წარმოდგენილია არქიტექტორები მოკლე ბიოგრაფიით, მნიშვნელოვანი ნამუშევრებით, ისტორიული კონტექსტითა და ზოგადი მიღწევებით.

თანამედროვე არქიტექტურის ყოვლისმომცველი ენციკლოპედია A-Z-მდე,  თანაბარ ემოციებსა და ინტერესს იწვევს როგორც პროფესიონალ არქიტექტორებში ასევე, სტუდენტებსა და ამ სფეროთი დაინტერესებულ ნებისმიერ მკითხველში.

ინფოარხების ცნობების შეკრება