Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

625e51716b4f

ნარგიზიშვილი, მანანა "პრაქტიკული ფსიქოლოგია". (კრებული) წიგნი პირველი. - მეორე გამოცემა. - თბილისი . – 2011. - ISBN:978-9941-9044-8-6 

კრებულში – "პრაქტიკული ფსიქოლოგია" გადმოცემულია ზოგადი, სოციალური, პედაგოგიური და ბავშვის ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები. ამასთან წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის პრაქტიკული სამუშაოები და ტესტები. კრებულში ადგილი ეთმობა სოციალურ–ფსიქოლოგიურ ტრენინგებს, რომელთა მიზანია: პიროვნების სოციალურ–ფსიქოლოგიური კომპეტენტურობის ამაღლება, პიროვნულ თვისებათა და უნართა კორექცია. აქტიური სოციალური პოზიციის ჩამოყალიბება...

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

092e87a88e15

შეხვედრები ნობელიანტებთან. - თბილისი. – 2011. გამომცემლობა ინტელექტი. ISBN: 978-9941-410-13-0


კრებულში შესულია სხვადასხვა დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატთა ინტერვიუები, პუბლიკაციები, დიალოგები. წიგნი გამოიცემა სერიაში "ნობელის პრემიის ლაურეატები". მათ შორისაა: ერნსტ ჰემინგუეი, ალბერ კამიუ, დედა ტერეზა, იოსიფ ბროდსკი და სხვა მრავალი.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5bd5d052cfa3

ქართლის მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობის საკითხები და ანთროპოლოგიური ტიპის ცვალებადობა ძვ. წ. III ათასწლეულიდან XX საუკუნის ჩათვლით / ლ. ბითაძე, დ. ჭითანავა, შ. ლალიაშვილი, ე. ყვავაძე, თ. ზუბიაშვილი; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწ. უნივერსიტეტი, ივ. ჯავახიშვილის ისტ. და ეთნოლ. ინ-ტი, შ. რუსთაველის ეროვნ. სამეცნ. ფონდი. პროექტ. ავტ. პასუხიმგ. რედ. ლ. ბითაძე. – თბ.: „მერიდიანი“, 2011. – 856 გვ. – რეზ. ინგლ. ISBN978-9941-10-443-5

მონოგრაფიაში პირველადაა შესწავლილი ისტორიული ქართლის მოსახლეობა უძველესი დროიდან დღემდე. სხვადასხვა მეცნიერთა მიერ ჩატარებული კომპლექსური კვლევის საფუძველზე განხილულია ამ რეგიონის მოსახლეობის სურათის ეთნიკური დინამიკა.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5f8b9fa0d949

ჭითანავა, დ. „ეკლესიები და თავდაცვითი ნაგებობები სამეგრელოში“ (უძველესი დროიდან დღემდე) / ივ. ჯავახიშვილის ისტ. და ეთნოლ. ინ-ტი; რედ. თ. ბერაძე. – თბ.: „მწიგნობარი“, 2010. – 533 გვ.: ფოტო + 21გვ. ილ. – რეზ. ინგლ.
ISBN 978-9941-9138-0-8
მონოგრაფიაში წარმოდგენილია დღევანდელი სამეგრელოს ტერიტორიაზე შემორჩენილი, თუ სხვადასხვა ეპოქის ისტორიული ქარტეხილებისგან განადგურებული ეკლესიებისა და თავდაცვითი ნაგებობების მიმოხილვა, უძველესი დროიდან დღემდე.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fd3d8ad111e2

ერქომაიშვილი,  გ., ხარაიშვილი, ე.  „ფირმის  ეკონომიკა“ თეორია და პრაქტიკა . -თბილისი. – 2011. - გამომცემლობა „უნივერსალი“. ISBN:978-9941-17-282-3 

წიგნში განხილულია ბიზნესის ძირითადი რგოლის – ფირმის ფუნქციონირების აქტუალური საკითხები. ისინი გადმოცემულია ლოგიკური თანმიმდევრობით. ამასთან, განმარტებულია მრავალი ტერმინი, რომელიც თანამედროვე ბიზნესის ფუნქციონირებასთანაა დაკავშირებული. განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკური პროფილის სტუდენტებისთვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ ფართო მკითხველსაც.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

614481484a97

რებშერი, სუზანე -  „ლეონარდო და ვინჩი“ სერია: ისტორიული ჩანაწერები. -თბილისი. - 2010. - ლოგოს პრესი . ISBN:978-99940-64-94-6 

ამ წიგნში ლეონარდოს ცხოვრება და მოღვაწეობა შთამბეჭდავადაა წარმოდგენილი: მრავალრიცხოვანი ოპტიკური ეფექტით, გადმოსაკეცი ფურცლით, გასაშლელი რუკით; დიდი ხელოვანის თანამედროვეთა წერილები და შენიშვნები რენესანსის  ეპოქას აცოცხლებს და მკითხველს საშუალებას აძლევს ღრმად ჩასწვდეს ლეონარდო დავინჩის სამყაროს. 

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

613f777b1eb3

Kaldellis, Anthony; Stephanos, Efthymiadis
The Prosopography of Byzantine Lesbos 284 - 1335 A.D. - A Contribution to the Social History of the Byzantine Province. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung Band XXII. – 2010. – Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften . Austrian Academy of Sciences Press
ISBN 978-3-7001-4005-4

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e638848ff978

დუნდუა, გიორგი; დუნდუა, თედო - “ქართული ნუმიზმატიკა” ნაწილი II. - თბილისი. – 2011.- ”მერიდიანი”. - ISBN: 978-9941-10-441-1
”ქართული ნუმიზმატიკის” II ნაწილში XIII-XIX საუკუნეების ლოკალური ემისიები და სინქრონული უცხოური მონეტების მიმოქცევაა მიმოხილული. ნაშრომს ინტერესით გაეცნობიან როგორც ისტორიკოსები, ასევე მკითხველთა ფართო აუდიტორიაც. შესაძლებელია მისი გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში, სპეციალურ თუ არასპეციალურ ფაკულტეტებზე.

ინფოარხების ცნობების შეკრება