Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e638848ff978

დუნდუა, გიორგი; დუნდუა, თედო - “ქართული ნუმიზმატიკა” ნაწილი II. - თბილისი. – 2011.- ”მერიდიანი”. - ISBN: 978-9941-10-441-1
”ქართული ნუმიზმატიკის” II ნაწილში XIII-XIX საუკუნეების ლოკალური ემისიები და სინქრონული უცხოური მონეტების მიმოქცევაა მიმოხილული. ნაშრომს ინტერესით გაეცნობიან როგორც ისტორიკოსები, ასევე მკითხველთა ფართო აუდიტორიაც. შესაძლებელია მისი გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში, სპეციალურ თუ არასპეციალურ ფაკულტეტებზე.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

54a137b6b72b

საისტორიო კრებული 1. - თბილისი. - მხედარი. – 2011. - ISSN:1987-7285
”საისტორიო კრებულის” პირველი ტომის თემატიკა, რომელიც შუა საუკუნეების საქართველოთი შემოიფარგლება, მრავალმხრივია. წარმოდგენილია ისტორია და წყაროთმცოდნეობა, სამხედრო საქმე, ხელოვნებათმცოდნეობა და ნუმიზმატიკა, ქართველები წმინდა მიწაზე და საქართველოს ურთიერთობა ახლო თუ შორეულ მეზობლებთან, პოლემიკა და რეცენზირება და სხვ.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისგან საჩუქრად მივიღეთ უნივერსიტეტის გამოცემული წიგნები.

b7da959302ba 9ebf511af44c 43c7b92eb971

 სსიპ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ბიბლიოთეკის პერსონალი მადლობას უხდის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორს, ბატონ ზურაბ ვადაჭკორიას, ვიცე რექტორს, ბატონ დავით ჭავჭანიძესა და აკადემიურ პერსონალს თანამშრომლობისა და საჩუქრად გადმოცემული წიგნებისათვის.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

500eefe777e6

ჯაფარიძე, ივანე.

მყინვარწვერიდან ევერესტამდე/ რედაქტორი გივი ქართველიშვილი. - თბილისი. - 2010. - გამომც. "ფორმა"
ISBN 978-9941-0-2303-3


წიგნში საარქივო მასალის გამოყენებით წარმოჩენილია ქართული სპორტული ალპინიზმის ისტორია 1923 წლიდან 1991 წლამდე, როცა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით მყინვარწვერზე ასვლით დასაბამი მიეცა მთასვლელობას საქართველოსა და საბჭოთა კავშირში, ხოლო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების წელს რომან გაუტაშვილმა ქართველთაგან პირველმა შედგა ფეხი დედამიწის უმაღლეს მწვერვალ ევერესტზე.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6d9c20713b05

ვარლამ ჩერქეზიშვილი. თხზულებანი. ტომი პირველი. თბ.-2011
გამოჩენილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწისა და მამულიშვილის ვარლამ ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტური წერილები ხშირად იბეჭდებოდა როგორც ქართულ ისე ევროპულ პრესაში;

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

0dc3616ed55f

კერესელიძე, ზურაბ; გაბისონია, იზოლდა.დედამიწის მაგნიტური სასაზღვრო ფენის მოდელირება .- თბილისი.- 2011. - მერიდიანი
ISBN 978-9941-10-343-8
მონოგრაფიაში შეჯამებულია პროფ. ზურაბ კერესელიძის და მისი მოწაფეების მიერ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში 2000-2010 წლებში ჩატარებული თეორიული კვლევის შედეგები.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

dc8590b0343b

თეზელიშვილი, ს., კელაპტრიშვილი, ო., „ხელოვნების ენციკლოპედია“ : [2 ტომად] - თბ.: 2011 ISBN: 978-9941-0-2418-4
წიგნი მასალის მოცულობის მიხედვით დაყოფილია- პერიოდებად, ქვეყნებად, ჟანრების მიმდინარეობებად, ევოლუციის მომენტებად, გარდამტეხ ფაზებად, პერსონალებად (მსოფლიო ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებზე), ვინც შეიტანა შესწორება ხელოვნების განვითარების მოვლენებზე, ზეგავლენაზე, მათ გარდამავალ მომენტებზე, რამაც ბიძგი მისცა, რომ ყოფილიყო დღევანდელი მსოფლიო ასეთი განვითარების მხატვრული სილამაზის აღმქმელი.

ინფოარხების ცნობების შეკრება