Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

af61e753c6df

ბოდლერი შ. სევდა და იდეალი = Baudelaire Ch. Speen et Ideal / რედ. ბ. უტიე; ფრანგ. თარგმ., წინათქმა და კომენტ. მ. მიქელაძემ. – © GAMS პრინტი, 2008. – I-XLIII, 234 გვ. (ლექსები დაბეჭდილია ქართულ და ფრანგულ ენებზე. დაიბეჭდა შპს „სეზანში“). ISBN: 9789941008337
კრებულს წინ უძღვის საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, კავკასიური ბიბლიოთეკის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრის ბერნარ უტიეს წინასიტყვაობა. იგი აღნიშნავს, რომ „არიან პოეტები, რომლებიც მუდამ აქტუალური რჩებიან: ეჭვგარეშეა, სხვებზე მეტად ეს ითქმის ბოდლერზე: მოქალაქე და მოგზაური, გაორებული სევდასა და იდეალს შორის, იგი ახლობელი რჩება თანამედროვე ადამიანისთვისაც.“ ბოდლერი უცხო არ არის ქართველი მკითხველისათვის. იგი ფრანგული კულტურის იმ ეპოქის შვილია, როცა ქართველი პოეტების შთაგონების წყაროდ ფრანგი სიმბოლისტები იქცნენ.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6886cc684337

ლევი მ. სად ხარ? / რედ. თ ქურდოვანიძე; ფრნგ. თარგმ. ნ. თურქესტანიშვილმა. – © თბ.: აგორა, 2010. – 331 გვ.
ISBN: 9789941900266
მარკ ლევის პირველი რომანი „ეს რომ მართალი იყოს...“ 2000 წელს გამოიცა. რომანს დიდი წარმატება ხვდა წილად. იმავე წელს ის ფანტასტიკის ჟანრში პირველ წიგნად აღიარეს. რომანი ითარგმნა 30 ენაზე და სტივენ სპილბერგმა ავტორისაგან ნაწარმოებზე ფილმის გადაღების უფლება შეიძინა.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6b0ed581379f

მიხაილოვა ნ. რომის სამართალი: სასწ. თვალსაჩინოება უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან „იურისპრუდენციის“ სპეციალობას / ნ. მიხაილოვი, ა. ივანოვი, ს. ასანიძე; [რედ. ს. ბარამიძე]. – თბ.: © სამართლიანი საქართველო, 2009. – 223 გვ. 
წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა 2007 წ. მოსკოვში. Михаилова Н. В. Римское право. Серия «Экзамен» / Н. В. Михаилова, А. А. Иванов, С. Р. Асанидзе – М.: Закон и право. Юнити, 2007.
ISBN 978-99940-985-5-2

ახალი გამოცემები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

07e08f0a46cb

ერიაშვილი ნ. წინასწარი გამოძიების ფსიქოლოგიური თავისებურებები: ნაშრომი უმაღლესი იურიდიული სასწავლებლებისათვის / რედ.: ს. ბარამიძე, მ. სულხანიშვილი. – თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2010. – 140 გვ.
ნაშრომში განხილულია ფსიქოლოგიის თეორიის, მისი მეთოდებისა და კონკრეტული გამოვლინებების შედეგებისადმი მიმართვის მოთხოვნილება.

ახალი გამოცემები

917e6fbe22d4


ივანოვი ა. დარბაიძე ნ. სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია. სერია „გამოცდა“: დამხმარე სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის / [ს. ბარამიძის რედაქციით]. – თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2009. – 188 გვ.: ბიბლ. გვ. 181–183.
წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა 2009 წ. მოსკოვში. Иванова А. А. Дарбаидзе Н. Теория государства и права. Серия «Экзамен». – М.: Юнити, 2009.
ISBN 978 99940-985-4-5

ახალი გამოცემები

3e1c9cfcd89b

საერთაშორისო სამართალი: სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის, რომლებიც სწავლობენ სპეციალობით „იურისპრუდენცია“. [ნ. ერიაშვილის რედაქციით] / კ. გასანოვი [და სხვ.]. – თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2010. – 411 გვ.
წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა 2009 წ. მოსკოვში. Международное право. – М.: Юнити, 2009.
ISBN 978 99940-985-7-6

ახალი ელექტრონული პერიოდული გამოცემები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

2ba917c5ca40

The Astronomical Journal. - 2010 . – Vol.140. - № 6.

ახალი გამოცემები

8dce43fd8b2f

ამინოვი ი. ერიაშვილი ნ. საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია (მე–2 გამოცემა): დამხმარე სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის / [ნ. ერიაშვილის რედაქციით]. – თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2009. – 361 გვ.: ბიბლ. გვ. 356-359.
წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა 2009 წ. მოსკოვში. Аминов И. И., Эриашвили Н. Д. Психология делового общения. – М.: Юнити, 2007.
ISBN 978 99940-985-3-8

ინფოარხების ცნობების შეკრება