Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

cd48cb380872

“Rustaveli’s the man in the panther skin and european literature”

Khintibidze, Elguja

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4a2cd78f6600

ელგუჯა ხინთიბიძე

"ვეფხისტყაოსნის იდეურ–მსოფლმხედველობითი სამყარო."

თბილისი 2009

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

1e1991c1bc1c

Величко, В.Л. «Кавказ»- Публицистическихъ Сочинений. Т- 1. – 2010.
წიგნი ეკუთვნის მე-20 საუკუნის ცნობილ რუს ჟურნალისტსა და პუბლიცისტს ვ. ველიჩკოვს, რომელმაც თავის ნაწარმოებში აღწერა რეგიონის ისტორიული წარსულის, კულტურის ეროვნებათშორისი ურთიერთობების წახნაგები. მასში ასევე წარმოდგენილია თანამედროვეთა გამოხმაურებები იმ პერიოდის კავკასიის მოვლენებზე.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8148a023bb5c

გაბიძაშვილი ბ. სტატისტიკა ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში -სახელმძღვანელო უმაღლესი სკოლის სტუდენტებისათვის. მეოთხე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა (ევრო-ამერიკული პროგრამით). 2011
სახელმძღვანელოში ევრო-ამერიკული პროგრამების მიხედვით გაშუქებულია ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში სტატისტიკის გამოყენების აქტუალური საკითხები. თეორიული მასალა განმტკიცებულია პრაქტიკული მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნით.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

796644fcc85d

გელაშვილი ლ. „მსოფლიო მოდის ილუსტრირებული ენციკლოპედია“
ნაშრომში თანმიმდევრულად არის განხილული კაცობრიობის ჩაცმულობის ყველა ეტაპი უძველესი დროიდან დღემდე, როგორც სარკე ასახავს თითოეული ქვეყნისა და თითოეული ხალხის მთელ ისტორიას. ნაჩვენებია მათი განვითარების გზა ეპოქების დამახასიათებელი ნიშნებით, რომელიც გავლენას ახდენს ტანსაცმლის განვითარებაზე.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

9de9ba8e31bb

Мартинес-Дуард Д. М., Мартин-Палма Р. Д., Агулло-Руеда Ф.
Мир материалов и технологий. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники
წიგნში დეტალურადაა აღწერილი უმთავრესი ფიზიკური კონცეფციები, დაკავშირებული ნანომეცნიერებასთან და ნანოტექნოლოგიებთან, რომლთა საფუძველზე შესაძლებელია შეიქმნას ახალი თაობის მიკროელექტრონული და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოები.
ამჟამად გამოიცემა უამრავი წიგნი ნანომეცნიერების უახლეს განყოფილებებზე, მაგრამ თითქმის არ არის ნანომეცნიერებაზე სახელმძღვანელოები სტუდენტებისათვის და ასპირანტებისთვის.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e5be2d4c332c


სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში. ეთნოუმცირესობა და სამოქალაქო საზოგადოება ქვემო ქართლში / კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; პროექტის ავტ., მეცნ. ხელმძღ. და რედ. ლ. მელიქიშვილი. რედ. ნ. ხაზარაძე. – თბ.: მწიგნობარი, 2011. – 455 გვ. ISBN 978-9941-424-18-2
წიგნი წარმოადგენს იმ პროექტს რომელიც განხორციელდა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით. მის საფუძვლად აღებულია ეთნოსისადმი, როგორც სუბიექტური, კულტურული და ფსიქოლოგიური რიგის ფენომენისადმი მიდგომა. ეთნიკურობა წარმოადგენს საზოგადოებრივი ცნობიერების სფეროში გარკვეული პროცესების პროდუქტს, განპირობებულს კონკრეტულ ვითარებაში სხვადასხვა სოციალური და კულტურული, აგრეთვე პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორებით.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

d5655fa90151

Федоров Л. А. Химическое вооружение - война с собственным народом (трагический российский опыт) : в 3 томах. - 2009. - ISBN 978-5-91505-012-8.
Том 1. Долгий путь к химической войне. -ISBN 978-5-91505-013-5
Том 2. Военно-химический архипелаг. - ISBN 978-5-91505-014-2
Том 3. Экология химического оружия. . -ISBN 978-5-91505-015-9
წიგნში საიდუმლო საარქივო მასალების საფუძველზე მოცემულია პირველად საბჭოთა კავშირში ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის შექმნის ისტორია.
წიგნი დააინტერესებს ქიმიური სფეროს, მედიცინის, სამხედრო და ბიოლოგიური უსაფრთხოების, განიარაღების სპეციალისტებს, ეკოლოგიის აქტივისტებს და ფართო საზოგადოებას.

ინფოარხების ცნობების შეკრება