Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

eabd0deb9c97


 How Wine Came To Be and other Georgian Folk Tales / edit. A. Spurling; transl. by A. Khantadze; retold by E. Kvernadze; ill by S. Eristavi. – Tbilisi Shemetsneba, 2009. – 26 p., ill.
  როგორ გაჩნდა ღვინო და სხვა ქართული ზღაპრები / რედ. ეიმი სფერლინგი; მთარგმ. ა. ხანთაძე; 1 ც. აუდიო დისკი, კითხულობს ე. კვერნაძე; ილ. ს. ერისთავი. – თბ. შემეცნება, 2009. – 26 გვ., ილ.
ISBN 978-9941-9108-1-4
წიგნი აგრძელებს ბრიტანელი ენათმეცნიერისა და ქართველების დიდი მეგობრის მარჯორი უორდროპის მიერ მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაწყებული ქართული ხალხური ზღაპრების ინგლისურად თარგმნას.
წიგნი წარმოდგენილია ორენოვანი (ინგლისურ-ქართული) ტექსტით. მასში შესულია სამი ქართული ხალხური ზღაპარი: ”ერთი მანეთის შოვნა”, ”როგორ გაჩნდა ღვინო”, ”არც შენ შეგრჩება, მეფეო” და ერთვის ზღაპრების აუდიო დისკი ინგლისურ ენაზე (კითხულობს ე. კვერნაძე).
წიგნი გამოიცა ორგანიზაცია საქართველოს ამერიკელი მეგობრების (AFG) პატრონაჟით, გაფორმებულია ფერადი ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

09d3133b9be9

კულტურის პროგრამები ბიბლიოთეკებისათვის
ბიბლიოთეკების, საზოგადოებისა და კულტურის დაკავშირება

წინასიტყვაობიდან:

თქვენს წინაშეა წიგნი – „კულტურის პროგრამები ბიბლიოთეკებისათვის“ და კულტურის პროგრამების სამყარო. ეს წიგნი თქვენთვის შეიქმნა, თუ ეს თქვენი საქმიანობაა ან დაინტერესებული ხართ ისეთი კულტურის პროგრამების განვითარებითა და პრეზენტაციით, რომელთა მიზანი სცილდება აუდიტორიის ფორმალურ სწავლებას და მიმდინარეობს საჯარო, აკადემიურ, სასკოლო თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის ბიბლიოთეკებში. თუ კულტურის პროგრამების მაყურებელი, დაგეგმვის ჯგუფის წევრი ან თავად პროგრამის შექმნის მონაწილე ხართ, შესაძლოა, ჯგუფის ლიდერი ხართ, ან ერთი პიროვნების შოუს ანიჭებთ უპირატესობას.
თუ ბიბლიოთეკის, როგორც კულტურის ცენტრის გაფართოებაზე მუშაობთ და თქვენი უნარ-ჩვევების განვითარება, საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა, შემოქმედებითი უნარების დახვეწა გსურთ, უთუოდ დაგჭირდებათ შესაბამისი საშუალებები და შთაგონება. ეს წიგნი იმისთვის შეიქმნა, რომ ახალბედებს საბაზისო ინფორმაცია მიაწოდოს, ხოლო პროგრამის გამოცდილ სპეციალისტებსა და ექსპერტებს ახალი შესაძლებლობები უჩვენოს.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

accbabf88c94

ქართული ენა და ლიტერატურა (მასწავლებლის ბიბლიოთეკა) I ტომი.
ხუთტომეული ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგების სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის. პირველ ტომში შეტანილია სტატიები ქართული დამწერლობის ჩამოყალიბებისა და ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების ეტაპების შესახებ, განხილულია ლექ-სიკოლოგიისა და სტილისტიკის მნიშვნელოვანი საკითხები.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

c1606b09e14e

კოდორული ქრონიკები (გამოკვლევებითურთ) = The Kodori Chronicles (with Researches). ტ. I. მასალები ქართველურ ენათა შესწავლისათვის, X /ი. ჩანტლაძე, ქ. მარგიანი-დადვანი, ქ. მარგიანი-სუბარი, მ. საღლიანი, რ. იოსელიანი. რედ. მ. ქურდიანი. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, რუსთაველის ფონდი. – თბ.: „გლობალ-პრინტი”, 2007-2010. – 836 გვ.: სურ. ISBN:9789941909788
წიგნში მოცემულია კოდორის ხეობის ზემო წელის (resp. დალის) მოსახლეობის სვანური მეტყველების კვლევა ზოგადლინგვისტიკური თვალსაზრისით.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

0aea44715327

სიახლის მაძიებელ ქართველს თუ არაქართველს ვთავაზობთ უნიკალური ქართული ფასეულობების სამეცნიერო-პოპულარული ენით დაწერილ, გემოვნებით შერჩეულ საილუსტრაციო მასალითა და სიახლეებით გაჯერებულ მრავალტომეულს, "ჩვენი ღირსებანი".

იმედი გვაქვს, მკითხველი დიდ სიამოვნებას მიიღებს „ჩვენი ღირსებანის“ კითხვისას, რადგან აქაა წარმოჩინებული ძველისა და ახლის მრავალსაუკუნოვანი უწყვეტი გადაძახილი.

წიგნის გამოცემა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II 2010 წლის 3 იანვრის ქადაგებამ უკარნახა შემოქმედებით ჯგუფს. ისინი  შეუდგნენ უნიკალური ქართული ფასეულობების სამეცნიერო - პოპულარულ ენაზე დამუშავებას.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8b05908fe4e8  ქართული ენა და ლიტერატურა - როგორ მოვემზადოთ 2011 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის.

8b05908fe4e8  ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე - როგორ მოვემზადოთ 2011 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5acbb71ebf88

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი = Studies in History and Ethnology XII /რედ. ხ. იოსელიანი. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. – თბ. 2010. – 489 გვ.
ISSN 1512-2727
“ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანის“ XII ტომი მრავალფეროვანი თემატიკით გამოირჩევა. ტომში ნაშრომები წარმოდგენილია რუბრიკების სახით: ისტორია, ეთნოლოგია, ეთნოლინგვისტიკა, ისტორიული გეოგრაფია, რელიგია და ეკლესიის ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, მითოლოგია, პოლემიკა, ხსოვნა (მოგონებები თ. ოჩიაურზე, მ. შილაკაძეზე, ს. ჭანტურიშვილზე, მ. ქურდიანზე).

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8a46a0490f65     f85b7d9cb234
  სამოქალაქო განათლება "მასწავლებლის ბიბლიოთეკა" I –II ტომი. 2010-2011

სამოქალაქო განათლების ლექსიკონ-ცნობარში წარმოდგენილია განმარტებები და ცნობები პოლიტიკური მეცნიერებების, სოციოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის, ეკონომიკის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მასში თავმოყრილია ორიათასამდე ტერმინის განმარტება სხვადასხვა ლექსიკონიდან. გამოცემის დანიშნულებაა, დაეხმაროს სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს უკეთ მოემზადონ სასერტიფიკაციო გამოცდისათვის.

ინფოარხების ცნობების შეკრება