Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი გამოცემები

025ef1804f7b

თოლორდავა კ. საუბრები ჯაზზე = Tolordava K. Briefly Close. Conversations In Jazz. – თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2009. (პირველი გამოცემა). – 232 გვ.: სურ-ით.
ISBN 978-9941-15-100-2

ახალი გამოცემები

 7bf4a7ebb9fe

 7bf4a7ebb9fe

გიპერტი ი. ძველი ქართული პალიმფსესტი. იბერო-კავკასიური სერია. / გიპერტი ი., სარჯველაძე ზ., ქაჯაია ლ. – ტურნჰაუტი: ბრეპოლსის გამომცემლობა, 2007. – ტ. I. – შესავალი: V-XXXV გვ.; ხანმეტი მონუსკრიპტები: 1-1 – 6-88 გვ.; პოსტ-ხანმეტი მონუსკრიპტები: 7-1 – 12-6 გვ.; ინდექსები: I-1 – I-27 გვ.: ილ. 
ISBN 978-2-503-51713-3

The old Georgian Palimpsest. - [S.l.] : Brepols, [2007]. - 44 cm.. - (Monumenta Palaeographica medii aevi; Ibero-Caucasica; Codex Vindobonensis Georgicus 2)

Vol. 1 Ed. by Jost Gippert in co-operat. with Zurab Sarjveladze a. Lamara Kajaia. - [2007]. - xxxv, [323] p. : ill.. - Bibliogr. in the text notes. - ISBN: 978-2-503-51713-3 : [n. p.]

ახალი გამოცემები

6607a39dc7c0

ხინთიბიძე ე. ვეფხისტყაოსნის იდეურ-მსოფლმხედველობითი სამყარო. – თბ.: ქართველოლოგი, 2009. – 861 გვ. – რეზ. ინგლ.
ISBN 978-99940-891-1-6

ახალი გამოცემები

32e74ba62490

A   LITTLE  WAR  THAT  SHOOK  THE  WORLD

(პატარა  ომი,  რომელმაც  შეძრა  სამყარო)

ავტორი:  რონალდ  .ასმუსი

წიგნი ეხება 2008 წლის საქართველო-რუსეთის  ომს. იგი  რუსეთსაქართველოს პოლიტიკური   და  დიპლომატიური  მდგომარეობის  მოკლე   მიმოხილვაა.

ახალი გამოცემები

9c337bb25281

დეგერ-იალკოცი ზ., ბეჰლე ა.ე. LH III C ქრონოლოგია და სინქრონიზმები III: LH III C პერიოდის გვიანი და ადრეულ რკინის ხანაზე გადასვლა. შრომები საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ვენაში, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიაში 2007 წ. 23–24 თებ. მიკენური კულტურის პუბლიკაცია ტ. 30. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 421 გვ.: ილ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა ტ. 384). 
ISBN 978-3-7001-6598-9

ახალი გამოცემები

df461e042ccc

ეფესოში ციხე-სიმაგრის მიმდებარე ქუჩის ახალი კვლევები: 2006 წ. 13 დეკემბერს ჰილკე თურის 65 წლის იუბილესთვის გამართული სიმპოზიუმის ოფიციალური დოკუმენტები. არქეოლოგიური კვლევები ტ. 15. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 315 გვ.: ტაბ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა ტ. 382).

ახალი გამოცემები

e74c247dbb04

კატალოგი. საუნივერსიტეტო და საოლქო ბიბლიოთეკების ხელნაწერთა კატალოგი. ტიროლი. ინსბრუკი. ნაწ. 6. კოდი 501–600: წიგნები და ხელნაწერები შუასაუკუნეებში. კომისიის პუბლიკაციები. სერია II, ტ. 4. / ხელმძღ. ნოიჰაუზერი ვ. შემდგ.: მაიერჰოფერი დ., ნოიჰაუზერი ვ., შრეტერი კ., შტამპფერი უ. – ვენა: ავსტიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 389 გვ.: ილ. წიგნს ახლავს CD. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – ტ. 375). ISBN 978-3-7001-6499-9


ახალი გამოცემები

0e77f185e56d

The Old Tibetan Annals: An Annotated Translation of Tibet's First History (VEROFFENTLICHUNGEN ZUR SOZIANLANTHROPOLOGIE) (Paperback) ~ Brandon Dotson (Author), Guntram Hazod (Contributor)

დოთსონ . ძველი ტიბეტური ანალები: ტიბეტის პირველი ისტორიის ანოტირებული თარგმანი / ჰაზოდ . ანოტირებული კარტოგრაფიული დოკუმენტაცია. სოციალური ანთროპოლოგია №12. – ვენა: ავსტრიის  მეცნიერებათა  აკადემია, 2009. – 319 გვ.: ილ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – . 381).  ISBN 978-3-7001-6102-8

ინფოარხების ცნობების შეკრება