Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

1ft81
მშვილდაძე, მ. ახალი აღთქმა და ანტიკური სამყარო / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. გ. ლოთქიფანიძე. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017. – 200 გვ.
ISBN 978-9941-13-622-1

ანტიკური პერიოდის რომის იმპერიაში ეპოქათა მიჯნაზე მიმდინარე პროცესები ისტორიულ, არქეოლოგიურ და ეპიგრაფიკულ მასალებზე დაყრდნობით არის შესწავლილი და გაანალიზებული. ახალი აღთქმა მთლიანად გააზრებულია, როგორც საისტორიო წყარო და შესწავლილია მისი როლი ანტიკურ სამყაროში არსებული სოციალურ-პოლიტიკური და რელიგიური თვალსაზრისით. 
წიგნში წარმოდგენილია ახალ აღთქმაში დასახელებულ პირთა ისტორიულობის საკითხი; ქრისტიანობის აღმოცენების წანამძღვრები, დრო და პირობები; ტაძრის როლი იუდეველთა ცხოვრებაში და სინაგოგის წარმოშობის მიზეზების ადგილი ახალი აღთქმის პერიოდის იუდეაში. 
წიგნი განკუთვნილია ისტორიის კულტურის, რელიგიის შემსწავლელი სპეციალისტების, სტუდენტებისა და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის. 
წიგნს ახლავს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, გამოყენებული ლიტერატურის სია, პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებლები. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4zqzw
გოგუა, რ. მაგმური ქანების მაგნიტური ველი და მაგნეტიზმი / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; რედ.: თ. ჭელიძე, ჯ. ქირია. - თბ., 2017. – 126 გვ. 
ISBN 978-9941-13-626-9

მონოგრაფიაში განხილულია მაგმური ქანების მაგნიტური მინერალების წარმოშობის და დამაგნიტების პირობები; ქანების ძირითადი მაგნიტური მახასიათებლები და მათი გეოლოგიური ინფორმაციულობა; მაგნიტური მინერალების შემადგენლობის, სტრუქტურისა და გენეზისის შესწავლის მაგნიტური მეთოდები; მოცემულია საქართველოში გეომაგნიტური გამოკვლევების მოკლე ისტორია. გამოთქმულია მოსაზრება სპილენძ-პოლიმეტალური გამადნების ინტრუზიულ მაგმატიზმთან კავშირის შესახებ საქართველოს მაგალითზე. 
წიგნში ნაჩვენებია საქართველოში არსებული მაგმური ქანების ვერტიკალური ზონალობის არსებობა.
მონოგრაფია გათვლილია გამოყენებითი გეოლოგიური ამოცანების გადაწყვეტით დაინტერესებული გეომაგნიტოლოგების და პეტრომაგნიტოლოგებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება აგრეთვე გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ygw2q
აბესაძე, რ. ეკონომიკური განვითარება. მეოთხე გამოცემა = Economic Development. Forth Edition / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი; სამეცნ. რედ. რ. ასათიანი. - თბ., 2017. – 228 გვ. 
ISBN 978-9941-13-664-3

საბჭოთა სივრცის ქვეყნებში ეკონომიკური განვითარების პრობლემის კვლევის შესახებ ლიტერატურა თითქმის არ არსებობდა. წიგნში :ეკონომიკური განვითარება“ აღიქმება ორი მიმართულებით: როგორც პროცესი და როგორც დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის ამ პროცესებს. წიგნში დიდი ყურადღება ეთმობა ტერმინებს „ეკონომიკური განვითარება“, „რეგრესი“ და „დაქვეითება“. 
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისათვის. 
წიგნს ერთვის ზოგიერთი საცნობარო მასალა სადაც მოცემულია მსოფლიოს ყველაზე ღარიბი და ყველაზე მდიდარი 10 ქვეყანა, აგრეთვე მსოფლიოს 10 ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. წიგნს ერთვის გამოყენებული ლიტერატურა, სულ 452 სხწ. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

9hbew
საქართველო და ევროპული სამყარო - ფილოსოფიურ-კულტურული დიალოგი :ეძღვება ანთიმოზ ივერიელის მოწამეობრივი აღსრულების 300 წლისთავს. ტ. II = Georgian and European World Philosophical-Cultural Dialogue. Dedicated to the 300th Anniversary of the Saint Anthim the Iberian’s Martyrdom. Vol. II / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ა. ზაქარაიძე. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017. – 337 გვ. 
ISBN 978-9941-13-663-4
ISBN 978-9941-13-664-1

კრებული ეძღვნება XVII-XVIII საუკუნეების საქართველოსა და ევროპის ღვთისმეტყველის, განმანათლებლისა და ჰუმანისტის წმინდა ანთიმოზ ივერიელის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. კრებული მომზადდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ფილოსოფიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტისა და ანთიმოზ ივერიელის სახ. ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ. 
წიგნი მთლიანად მიმოიხილავს წმინდა ანთიმოზის მრავალმხრივი მემკვიდრეობის პრაქტიკულად ყველ ასპექტს რომელიც წარმოდგენილია ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა კვლევებში. წიგნში ტექსტები ქართულ და ინგლისურ ენაზეა წარმოდგენილი და ახლავს შესაბამისად რეზიუმეები. წიგნი შემდეგი თანამიმდევრობით არის გაშლილი: ცხოვრება და ღვაწლი; ღვთისმეტყველება; ფილოსოფია, განმანათლებლობა, ჰუმანიზმი; ენა, კულტურა და ევროპული ინტეგრაცია. დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია წმინდანის ცხოვრების ამსახველი აქამდე უცნობი ფაქტები. 
წიგნს ერთვის მოკლე ცნობები ავტორთა შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e8fkz

Ulin, Jeffrey C. The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV, and Video Content in an Online World: Second edition. - London, New York: Focal Press, Taylor & Francis Group, 2014. – 625 p.   
ISBN 978-0-240-82423-9

წიგნში განიხილება თუ როგორი კონცეფციაა მომგებიანი მედია მარკეტინგში, და როგორაა განაწილებული ინდუსტრიის ქვედა ხაზის დომინირება, მაღალი პროფილის ელემენტებზე (წარმოება, შემოქმედებითი, კანონი, ფინანსები და მარკეტინგი).
დღესდღეობით ძირითადი გლობალური ბაზრის სეგმენტებია: ფილმი, სატელევიზიო, ვიდეო და ონლაინ / ციფრული მასალები.
მიმდინარე გამოცემა განმარტავს აპების, ტაბლეტების, ჭკვიანი ტელეფონების, სოციალური მედიის, სოციალური თამაშების მიწოდების მნიშვნელობას, განიხილავს ციფრული კინოს და 3D ფილმების ინდუსტრიულ ზრდას, იკვლევს ცვლილებებს სახლში და ვიდეო-ბიზნესში, გვიჩვენებს, თუ როგორ ხდება ინტერნეტ სერვისები მნიშვნელოვანი სატელევიზიო ბაზარზე. 
წიგნში განხილულია ჰოლივუდის ვარსკვლავების მარკეტინგული განაწილება, ფილმების დრაივერების ფულადი ინდუსტრიული ბიზნესი და მედია განაწილების ბიზნესი. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

o9ker
Avery, John. Hyperspherical Harmonics: Applications in Quantum Theory. Applications oi Quantum Theory. – Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1989. – 276 p.  
ISBN: 0-79230165-X       

წიგნი მნიშვნელოვანია მათემატიკის, ბირთვული ფიზიკის, ატომური ფიზიკისა და კვანტური ქიმიის სფეროს მკვლევარებისთვის. წიგნში ძალან უხვად არის 3D ამოცნობის მაგალითები.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

99qsb

Hospitality Marketing : third edition / David Bowie, Francis Buttle, Maureen Brookes, Anastasia Mariussen. - London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. – 409 p. 

ISBN 978-1-138-92748-3


ეს გაცნობითი ხასიათის სახელმძღვანელოს აჩვენებს, თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული მარკეტინგის პრინციპები სტუმართა მიღების ეტიკეტის ინდუსტრიაში.

სტუდენტთა მოდულების ფარგლებში სპეციალურად დაწერილი სახელმძღვანელო შეიცავს წარმატებულად გამოყენებადი იდეების და ცნებების განხორციელების მაგალითებს რეალური ცხოვრებაში. სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი აქტუალური თემები როგორიცაა: სტატიკური მარკეტინგი, კორპორატიული პასუხისმგებლობა და ურთიერთობების მარკეტინგი, აგრეთვე ინტერნეტის სწავლების ფართო სპექტრი.

მიმდინარე გამოცემა შეიცავს რესტორნების, კაფეებისა და სასტუმროების ინოვაციურ კვლევებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

16xph
Policing cities: Urban securitization and regulation in a twenty-first century world / Ed. Randy K. Lippert, Kevin Walby. – London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. – 282 p. 
ISBN 978-0-415-83849-8

პოლისის ტიპის პატარა ურბანული ქალაქების აღწერა აერთიანებს საერთაშორისო მკვლევართა მიმოხილვებს, უსაფრთხოებისა და სეკულარიზაციის კონცეპტუალურ საკითხებს პრაქტიკული მაგალითების განხილვით. წიგნის თავები მოიცავს როგორც მსოფლიოს მრავალი დიდი ქალაქების აღწერას (ნიუ-იორკი, პეკინი, პარიზი, ლონდონი, ბერლინი, მექსიკა, იოჰანესბურგი, რიო-დე-ჟანეირო, ბოსტონი, მელბურნი და ტორონტო), ასევე ურბანული ქალაქების დახასიათებას (ბრიტანეთი, სამხრეთ აფრიკა, გერმანია, ავსტრალია და საქართველო).
წარმოდგენილი ნაშრომი იკვლევს არა მხოლოდ ტრადიციული პოლისების საქმიანობასა და რეფორმებს. იგი გვთავაზობს საჯარო რეფორმების დაგეგმვისა და სტრატეგიების რადიკალურ ცვლილებებს. უსახლკაროთა  მეთვალყურეობის ახალი ფორმების, სამართლებრივი რეგულირებისა და ურბანული სივრცის უსაფრთხოებასა და მილიტარიზაციას. აქვე გამოხატულია ემპირიულ კვლევები მეთოდოლოგიურ და მომიჯნავე დისციპლინებში მომუშავე მეცნიერთა თეორიულ შეხედულებებზე დაყრდნობით. 
ინფოარხების ცნობების შეკრება