Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6a6um

არსენიშვილი, ირინა. ქართული დაზგური ფერწერა: XVIII საუკუნის მეორე ნახევარი - XX საუკუნის 10-20-იანი წლები / სამეცნ. რედ.  ნ.  ხუნდაძე; რედ. ნ. ნადარაია.  - თბ., [წ.ა.].  – 211 გვ.

ISBN  978-9941-27-341-4

წიგნი-ალბომი „ქართული დაზგური მხატვრობა. XVIII საუკუნის II ნახევარი - XX საუკუნის 10-20-იანი წლები (მხატვრულ-სტილური საკითხისათვის)“ კვლევის ტიპოლოგიური და კომპარატიული მეთოდების გამოყენებით ქართული დაზგური ფერწერის განვითარების ძირითადი მხატვრულ-სტილური ტენდენციების გამოვლენას ისახავს მიზნად.
ყოველი ისტორიული ეპოქის ხელოვნებას აქვს თავისი, სხვებისგან განსხვავებული, ბედი, ხშირად რთული და არაერთმნიშვნელოვანი. ასეთივეა ქართული დაზგური ფერწერის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პერიოდი (XVIII ს-ის II ნახევარი - XX საუკუნის 10-20-იანი წლები), როდესაც ქართულ მხატვრობაში ხელოვნების ტრადიციული ფორმები იშლება, იქმნება და ვითარდება ახალი - დაზგური ფერწერა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

vn9ix

ჯავახიშვილი, ალექსანდრე. ბერიკლდეების  ნასახლარი / საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; რედ. ე. გამყრელიძე. - თბ.,  2017. – 183 გვ.

ISBN  978-9941-9468-6-8

ნაშრომი წარმოადგენს ცნობილი ქართველი არქეოლოგის აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის მონოგრაფიას, რომელმაც შეისწავლა მრავალფენიანი ძეგლი - ბერიკლდეების  ნამოსახლარი. 1979-1992 წლებში ძეგლზე მისი ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა  არქეოლოგიური  გათხრები. საველე სამუშაოების შედეგად დადგინდა ძეგლის შემადგენელი კულტურული ფენებისა და ჰორიზონტების თანმიმდევრობა, ქრონოლოგიურ-ისტორიული რაობა, საერთო ხასიათი. აღნიშნული სამუშაოების შედეგების შეჯამებას ისახავს სწორედ მიზნად წინამდებარე პუბლიკაცია. ამ კვლევის მნიშვნელობა გასცდა ამიერკავკასიის და, საერთოდ, კავკასიის ფარგლებს. მას საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

tjhi9
ქართული ტრადიციული სამოსი. XVIII-XX საუკუნეები = Traditional Georgian Attire. 18th-20th Centuries / ავტ.-შემდგენლები: ი. მელიქიშვილი, ე. ნადირაძე, ლ. ტოგონიძე; სამეცნ. ხელმძღვანელი ი. მელიქიშვილი; პროექტის მენეჯერი ლ. ტოგონიძე. - თბ., [2017] – 303 გვ. 
ISBN 9789941056987

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, და კომპანია „სამოსელი პირველი“ წარმოგვიდგენს ქართული ეროვნული სამოსის უახლეს პროექტს. წიგნის დასაწყისში მოცემული რუკა თვალნათლივ შლის საქართველოს კუთხეებად, საქართველო ყველა ფერში  მისი დამახასიათებელი ორნამენტების მიხედვით. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

oj817

ქაზემზადე, ფირუზ. ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის:1917-1921 / წინასიტყვაობა მ. კარპოვიჩისა; წინასიტყვაობა ქართული გამოცემისათვის ლ. ბაქრაძისა; მთარგმ. ქ. ქანთარია; მეცნ. რედ. გ. მამულია. -თბ.: პოეზია, 2016. – 427 გვ.

ISBN 978-9941- 0-8701- 1

წიგნი ეხება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პოლიტიკურ ისტორიას, ამ ქვეყნების მიერ 1918 წლის მაისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 1920-1921 წლებში ბოლშევიკური რუსეთის მიერ მათ ხელახალ შთანთქვა-ანექსიამდე. 1950-იან წლებში გამოქვეყნებული ეს შრომა წარმოადგენს დასავლურ ისტორიოგრაფიაში პირველ ცდას კომპლექსურად შეისწავლოს ხსენებული საკითხი იმ დროს ხელმისაწვდომი ლიტერატურის და წყაროთა კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე. მნიშვნელოვანია, რომ ნაშრომში განხილული მოვლენები ნაჩვენებია რეგიონულ კონტექსტში. ქაზემზადეს შრომა დღემდე ითვლება  ერთ-ერთ მთავარ და ფუნდამენტალურ გამოკვლევად სამხრეთ კავკასიის ხალხთა პოლიტიკური ისტორიის ამ უმნიშვნელოვანესი პერიოდის შესახებ.
წიგნს თან ახლავს ფოტომასალა.


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e6ijw

იუნგი, კარლ  გუსტავ. მეტამორფოზის სიმბოლოები / მთარგმ. მ. ბადრიძე. - თბ.: დიოგენე, 2017. – 622 გვ.

ISBN  978-9941- 11-530- 1

დიდი შვეიცარიელი ფსიქოლოგის კარლ გუსტავ იუნგის (1875-1961) უმნიშვნელოვანესი ნაშრომი „მეტამორფოზის სიმბოლოები“ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წიგნია ფსიქოანალიზურ ლიტერატურაში. ამ თხზულებაში ჩამოყალიებებული მოსაზრებებით იუნგი შორდება ლიბიდოს ფროიდისეულ გაგებას და ტერმინს უფრო ფართო მნიშვნელობას ანიჭებს: ლიბიდო სექსუალური ენერგია კი არა, ზოგადი ფსიქიკური ენერგიაა, რომლის სექსუალური ასპექტები მეორეხარისხოვან როლს თამაშობს.
„მეტამორფოზის სიმბოლოებში“ იუნგი ავითარებს მოძღვრებას კოლექტიური არაცნობიერის, როგორც ზოგადსაკაცობრიო სიმბოლიკის, მათ შორის - მითებისა და სიზმრების - წყაროს შესახებ. აქვე დაწვრილებითაა განხილული ლიბიდოს გამოვლინებები რელიგიურ ტექსტებსა თუ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


ssvlk  h4z6x

ლეკვეიშვილი, მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი I) / მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი; რედ. გ. მამულაშვილი. - თბ.: მერიდიანი, 2016. – 752 გვ.

ISBN  978-9941-10- 044 - 4 (ტომეული)
ISBN  978-9941- 25-262- 4 (I ტომი)

ლეკვეიშვილი, მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი II) / მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი; რედ. გ. მამულაშვილი. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 624 გვ.
ISBN  978-9941-10- 087 - 1 (ორტომეული)
ISBN  978-9941- 25-301- 0 (II ტომი, გადამუშავებული გამოცემა)

წინამდებარე წიგნი საქართველოს სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. I ტომი მოიცავს ადამიანის საწინააღმდეგო, ეკონომიკურსა და საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს (ნარკოტიკულ დანაშაულამდე). ხოლო, II ტომი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ნარკოტიკული, სატრანსპორტო, კიბერნეტიკული, ეკოლოგიური დანაშაული, სახელმწიფო დანაშაული, სასამართლო ხელისუფლების საწინააღმდეგო დანაშაული, სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაული (ზოგადი დახასიათება) და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3gmtl

საქართველო ანგელოზის თვალით = Georgia in the Eyes of an Angel = Грузия глазами ангела =  Gruzija angelo akimis / ფოტოს ავტ. ვინგაუდას ვასილიაუსკასი – Leidėjas: Šilumos energija, [2017]. - [142 გვ.]

ISBN 978-609-95486-8-5

ეს არის ლიტვუტრი ენისა და კულტურის ცენტრისა და ცნობილ ფოტოხელოვან ვინგაუდას ვასილიაუსკასის ერთობლივი პროექტი წამძღვრებით - „ალბათ აქ ცხოვრობენ ანგელოზები“; ალბომი, რომელიც საქართველოს „მეცხრე ციდან“ დაგვანახებს.  
აქ თავმოყრილი ფოტოები საქართველოს ულამაზეს ბუნებას, კულტურას, არქიტექტურულ ძეგლებსა და ჩიტის ფრენით გადაღებულ ხედებს აღწერს. ალბომი ოთხენოვანია, ფოტოების კომენტარები მოამზადეს ლიტვის განათლების მეცნიერების უნივერსიტეტის ლიტვური ენათმეცნიერებისა და კომუნიკაციის კათედრის პროფესორმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა, დოქტორმა ვიდას კავალიაუსკასმა და ივანე ჯავახიშვილის სახეობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ქეთევან გოჩიტაშვილმა.
ალბომში თავმოყრილია სხვადასხვა ქალაქებისა და რეგიონების უნიკალური ხედები:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

gq9fj

როგავა, ზვიად. საგადასახადო სამართალი : დამხმარე სახელმძღვანელო = Tax Law. წგ. III / რედ. მ. კოპალეიშვილი. - თბ.: იურისტების სამყარო, 2017. – 438 გვ. 

ISBN 978-9941-9512-3-7

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში მოქმედი საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, გაანალიზებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინსტრუქციები, აგრეთვე საქართველოს შემოსავლების სამსახურის ინსტრუქციული და მეთოდური მასალა, მითითებები და კომენტარები. თითოეულ გადასახადზე განხილულია მისი ელემენტები და ძირითადი ნორმატიული აქტები. 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი კომპეტენტური ორგანოების მიერ შემუშავებული კონკრეტული სიტუაციური მაგალითები და გრაფიკული ჩანაწერები, უფრო კომპაქტურად გადმოგვცემს საქართველოში მოქმედ მთელ რიგ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს და ამავდროულად აადვილებს სასწავლო კურსის შესწავლას. 
წიგნის ძირითადი ნაწილი აერთიანებს შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:
ინფოარხების ცნობების შეკრება