Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

17991152_10212955145544337_3831347793386739293_n

ცერცვაძე, მ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი - პირადი წერილები / რედ. ლ. ბრეგაძე. - თბ: არტანუჯი, 2015. - 269 გვ.

ISBN 978-9941-463-08-2

წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების განსხვავებულ გამოცემას, რომელსაც წინამორბედ მკვლევართა ნაშრომებისა და წინარე გამოცემების კომენტარებთან ერთად ახალი, ვრცელი, შევსებული კომენტარები დაერთვის. ბოლოდროინდელი ისტორიულ-ლიტერატურული კვლევები დაზუსტებულ და/ან განსხვავებულ მიდგომას წარმოაჩენს წერილის ადრესატებისა და ამა თუ იმ ანთროპონიმით მოხსენიებული ისტორიული პირების მიმართ, მათი ბიოგრაფიული ცნობებით. პერსონათა პორტრეტები სახასიათო შტრიხებითაა გამდიდრებული. 

ვრცელი შენიშვნები ეძღვნებათ იმ პირებს და ფაქტებს, რომელიც შედარებით ნაკლებადაა ცნობილი საზოგადოებისთვის. თანდართულ კომენტარებსა და შენიშვნებში უხვად არის გამოყენებული საისტორიო თუ სალიტერატურო წყაროები,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

17992234_10212955145184328_8201099209143710461_n

ანჩაბაძე, ზ. ევროპული საქრთველო : ევროპული ცნობები საქართველოს ისტორიის შესახებ. - თბ., 2015. – 630 გვ. 

ISBN 978-9941-0-7879-8


ნაშრომში ევროპული წყაროებიდან წარმოდგენილი ცნობები საქართველოს ევროპის შემადგენელ ნაწილად წარმოგვიჩენს. 

წიგნი დაყოფილია თავებად და მოიცავს საქართველოს ისტორიის ძირითად საფეხურებს,  ბიბლიური ერების ეთნოგენეზს, თანამედროვე ევროპის ეთნოისტრიას; ეზოთერიკას; კოლხეთსა და იბერიას ბერძნულ მითოლოგიაში; ქართველ მამლუქებს და აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებს. თითოეული ნაწილი გულისხმობს საქართველოსა და ქართველების ჩართულობას იმ მსოფლიოს დიდ ისტორიულ ვითარებაში, რაც მარადიულ ციკლურ ცვლილებებს გადაფარავს. 

წიგნში განხილულია უძველესი ცივილიზაციები, ბიბლიური ერები: შუმერები, ბაბილონელები, აქადევლები, ქალდეა და სხვა; თანამედროვე ერების ეთნოგენეზი და ეზოთერიკა. პარალელურად წარმოდგელია მითოლოგია ევროპის ეზოერული რენესანსი, მინოსი, ტროა და სხვ. თხრობის დასასრული ვითარდება ჯვაროსნულ ლაშქრობებისა და მამლუქების გარშემო. მნიშვნელოვანია ის, თუ რაოდენ ჩართულია ქართული ყოფა ამ ცვალებადობაში.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

18157081_10212955145584338_8010553733054246249_n

ქაზემზადე, ფ. ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921 / რედ. გ. მამულია. - თბ: Poezia Press, 2016. - 427გვ

ISBN 978-9941-0-8701-1

იელის უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორის, ფირუზ ქაზემზადეს წიგნი "ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921" ეხება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პოლიტიკურ ისტორიას, 1918 წლის მაისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან - 1920-1921 წლებში ბოლშევიკური რუსეთის მიერ მათ ხელახალ ანექსიამდე. წიგნი წარმოადგენს აღნიშნული საკითხის კომპლექსურად შესწავლის მცდელობას დასავლურ ისტორიოგრაფიაში,  იმ დროს ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და წყაროთა კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე.

ნაშრომში განხილული მოვლენები ნაჩვენებია რეგიონულ კონტექსტში. ავტორი აანალიზებს 100 წლის წინანდელ მოვლენებს, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ამ ისტორიის შიდა თუ გარე (რუსეთი, თურქეთი, დასავლეთი) მოქმედი ძალები, დღესაც თითქმის იგივეა, მსგავსი ინტერესებითა და მიზნებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთკაში

18118870_10212955145264330_727893710342709208_n

ჯაველაძე, ნ. აფხაზეთნი და აფხაზნი (ორ ნაკვეთად)  = Abkhazia and Abkhazians (In two parts) = Абхазия и Абхазы (в двух частях) / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; რედ. რ. მეტრეველი. - თბ., 2016. – 368 გვ. 

ISBN 978-9941-0-2872-4


„ეგრისის ქვეყანა ანუ აფხაზეთი ანუ იმერეთი“, ეთნიკური კუთვნილება, როგორც მოსახლეობის სახელმწიფოებრივი სტატუსი და განცდა. 

წიგნში დაწვრილებით არის გადმოცემული მთელი ისორიული ხაზი საზღვრისპირეთის ისტორიიდან. მოთხრობილია ყოფა კოლხების, ლაზების, მესხების, აფშილების და სხვ. მკვიდრი აფხაზი (აფსუა) მოსახლეობისა. 

ნაშრომში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი აფხაზთა სამეტყველო ენასა და ლიტერატურას.  განხილულია სხვადასხვა ისტორიოგრაფიაში აღნუსხული ცნებების „აბაზგი“-სა და „აბაზგია“-ს მნიშვნელობა. ყურადღება არის გამახვილებული იმ ფაქტზე რომ X-XV საუკუნეების ბიზანტიური და სომხური ლიტერატურის წარმომადგენლები აბაზგიას სრულიად საქართველოს უწოდებენ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთკაში

uftyb
ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში / კორნელი კეკელიძის სახ. საქ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; პროექტილს ხელმძ. თ. აბულაძე; რედ. მ. სურგულეძე. - თბ.: სეზანი, 2017. – 335 გვ. 
ISBN 978-9941-947-8-4

ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოცემა სრულიად მოიცავს შუა საუკუნეების ქართული სამოხელეო წყობის შესახებ არსებული ცოდნის ანალიზს. ქართული მონარქიის სამოხელეო წყობა საუკუნეების განმავლობაში შემუშავებულ მოდელს განასახიერებდა, თუმცა ტიპოლოგირად უცვლელი რჩებოდა. წიგნში წარმოდგენილია უდიდეს მეცნიერთა მიმოხილვა და პერიოდულად ვხვდებით: ივ. ჯვახიშვილს, ივ. სურგულაძის, შ. მესხიას და სხვათა ტექსრტების არქოგრაფიულ, ისტორიულ თუ იურიდიულ კომენტარებს. ნაშრომის სათანადო ადგილებში სრული ინფორმაციები იკითხება თითოეულის როლისა და განხილული მასალის მნიშვნელობის თაობაზე. 

წიგნის შესავალი ნაწილი, რასაც ნაშრმში დიდი მოცულობა აქვს დათმობილი ორ, ქართულ და ინგლისურ ენებზეა წარმოდგენილი. მომდევნო ნაწილში თხრობა ანბანური თანმიმდეგრობით გადადის ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის მოხელეების შესახებ, ესენია:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4gk4u

ილია ჭავჭავაძე კაცია-ადამიანი?! : 3D ილუსტრაციები, მოძრავი ჩანართები. ილია და მისი ეპოქა / იდეის ავტ.: დ. გრძელიშვილი; ტექსტის ავტ.: დ. გრძელიშვილი, ზ. დოლიძე; რედ. ს. ნიკოლეიშვილი. - თბ: პალიტრა L, 2013. – 28+6 გვ.

ISBN: 978-9941-21-210-9

გამომცემლობა "პალიტრა L" წარმოგიდგენთ ქართველი მწერლის, პუბლიცისტის, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის, დიდი ქართველი რეალისტის ილია ჭავჭავაძის ცნობილი სატირული მოთხრობის "კაცია-ადამიანის?!" სრულიად განსხვავებულ გამოცემას. ეს არის უნიკალური საარქივო მასალა და გათვლილია ყველა ასაკის მკითხველისათვის.

წიგნი გაფორმებულია ილუსტრაციებითა და კომიქსებით,  დართული აქვს მნიშვნელოვანი ფოტო და დოკუმენტური მასალა. გამოცემას ახლავს მოძრავი ჩანართები.  

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

uvjb6

ჯაფარიძე, მ. რონალდ რეიგანი : 50 პერსონა. მათ შექმნეს ისტორია / რედ. ლ. იოსებაძე. - თბ: პალიტრა L, 2016. – 223 გვ

ISBN 978-9941-24-451-3

გამომცემლობა "პალიტრა L" თვეში ერთხელ გვთავაზობს ცნობილი პერსონათა ბიოგრაფიებს, პირვნებებს რომელთაც შექმნეს და შეცვალეს ისტორია. აქვე აღსანიშვანია, რომ ეს სერიული გამოცემა არ წარმოადგენს მხოლოდ მშრალ ისტორიულ-ბიოგრაფიულ მასალას. იგი მოიცავს ადამიანურ ურთიერთობებსა და სისუსტეების, რეალურ ფაქტებზე დაფუძნებულ მხატვრულად მოთხრობილ ამბებს.

წიგნი - „რონალდ რეიგანი“ წარმოგვიდგენს ამერიკელების ერთ-ერთ უსაყვარლეს პრეზიდენტად მიჩნეულ ადამიანის ისტორიას: როგორი იყო სამყარო მის გარშემო და როგორი იყო თავად ის, როგორ განისაზღვრა მისი ადგილი და როლი კონკრეტულ ეპოქასა და დროში. ისტორიულ-დოკუმენტური მასალა გაჯერებულია პირადი ცხოვრების ემოციური მომენტებით, დიდი პიროვნების ფიქრებით, სურვილებით, წინაღობებით, მისწრაფებებით,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ga2rh
ღვინო: დიდი ენციკლოპედია / მთარგმნ: მ. ბალავაძე, ნ. შავდია, გ. დათაშვილი, ც. ბიბილეიშვილი, ი. ლაბაძე; რედ.: ზ. აბაშიძე. - თბ.: პალიტრა L, 2016. - 556 გვ. 
Le Grand Larousse du vin 
© Larousse 2010
© გამომცემლობა პალიტრა L, 2016
ISBN 978-9941-24-358-5.

ეს უნიკალური საკმაოდ მასშტაბური ენციკლოპედიური გამოცემა ღვინის შესახებ, საშუალებას გვაძლევს ამოვიცანით, შევარჩიოთ, შევინახოთ და დავაგემოვნოთ მსოფლიოს ღვინოები, გავიგოთ ყველაფერი ვაზისა და ღვინის შესახებ. წიგნში ერთად არის თავმოყრილი მეღვინეობის ქვეყნებისა და რეგიონების 38 რუკა, მსოფლიოს რეგიონებისა და ღვინოების 246 მონაცემთა სქემა, 600-ზე მეტი უნიკალური ფოტომასალა და ღვინის მოსავალი წლების ცხრილებით.
წიგნი შინაარსობრივი თვალსაზრისით სამ თემატურ თავს შეიცავს: შესავალ ნაწილში მკითხველი გაეცნობა ჩვენს პლანეტაზე გავრცელებული ჯიშებისა და ნიადაგების მრავალფეროვნებას, შემდეგ, ადამიანების შრომას - ვენახებსა და მარნებში, ხოლო ბოლო ნაწილში, სამყაროში ყველა კონტინენტზე წარმოდგენილ ღვინის სახეობათა უჩვეულო მრავალფეროვნებას. 
აქვე ვხვდებით რამდენიმე თემატურ ქვეთავს: „ვაზისა და ღვინის გაცნობა“, „ღვინის არჩევა, შენახვა და დეგუსტაცია“ და „მსოფლიოს ცნობილი ვენახები“. 
ინფოარხების ცნობების შეკრება