Skip navigation.
მთავარი

ციტირების ინდექსის დადგენა

გთავაზობთ მეცნიერის ციტირების და H ინდექსების დადგენას Google Scholar-ის, Scopus-ისა და Web of Science-ის სამეცნიერო ბაზების მონაცემებზე დაყრდნობით. შეიტყვეთ მეტი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ახალი გამოცემები

e74c247dbb04

კატალოგი. საუნივერსიტეტო და საოლქო ბიბლიოთეკების ხელნაწერთა კატალოგი. ტიროლი. ინსბრუკი. ნაწ. 6. კოდი 501–600: წიგნები და ხელნაწერები შუასაუკუნეებში. კომისიის პუბლიკაციები. სერია II, ტ. 4. / ხელმძღ. ნოიჰაუზერი ვ. შემდგ.: მაიერჰოფერი დ., ნოიჰაუზერი ვ., შრეტერი კ., შტამპფერი უ. – ვენა: ავსტიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 389 გვ.: ილ. წიგნს ახლავს CD. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – ტ. 375). ISBN 978-3-7001-6499-9


ანბანური მაჩვენებელი. საუნივერსიტეტო და საოლქო ბიბლიოთეკების ხელნაწერთა კატალოგი. ტიროლი. ინსბრუკი. ნაწ. 6. კოდი 501–600: წიგნები და ხელნაწერები შუასაუკუნეებში. კომისიის პუბლიკაციები. სერია II, ტ. 4. / შემდგ.: ნოიჰაუზერი ვ., შრეტერი კ., შტამპფერი უ. მაიერჰოფერი დ.-ს თანამშრომლობით. – ვენა: ავსტიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 100 გვ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – ტ. 375). ISBN 978-3-7001-6499-9


Katalog der Handschriften der Universitats-und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck: Teil 6. Cod. 501-600 (Veroffentlichungen der Kommission fur Schrift- ... des Mittelalters, Reihe II) (German Edition) (Paperback) ~ Walter Neuhauser (Author)


კატალოგი წარმოადგენს ინსბრუკის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცულ დღესდღეობით საკმაოდ მოთხოვნად 1067 მანუსკრიპტს, რომელთაგან 700 შუასაუკუნეებისაა. ამ სერიის კატალოგები ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიაში გამოიცემა პალეოგაფიული და კოდირებული შუასაუკუნეობრივი მანუსკრპტების შემსწავლელი კომისიის ეგიდით. პირველი ხუთი ტომის მსგავსად (რომლებიც გამოიცა 1987, 1991, 1999, 2005 და 2008 წწ.) მექვსე ტომიც (კოდით 401500) გამოდის ავსტრიის სამეცნიერო ფონდის სპონსორობით. იგი მომზადდა დოქ. ვალტერ ნოიჰაუზერის უშუალო ხელმძღვანელობით. მიუხედავად იმისა, რომ კატალოგში არის წარმოდგენილი პირადად ავტორების მიერ დაწერილი მასალები, მასში ვხვდებით მრავალფეროვან საჭირო, სტილისტურად განსხვავებულ ტექსტებს. მანუსკრიპტების მესამედი არის თანამედროვე, ხოლო კოდექსების 12 პროცენტი გერმანულადაა წარმოდგენილი. ხელნაწერების უმეტესობა თეოლოგიურია და შერჩეულია ცხოვრებისეული ყოველდღიურობიდან გამომდინარე. მიუხედავად ამისა, ტექსტის დაახლოებით 12 პროცენტი ისტორიულობას ასახავს. შეიძლება განსაკუთრებით გამვყოთ ორი მანუსკრიპტი: ე. წ. ბონზერ ჩრონიკის (კოდით 502), და ჯონგ რუგენის მრავალტომიანი წიგნი ჰერალდიკის შესახებ (კოდი 545). პირველადი დათვალიერებით ბევრი ტექსტი შესაძლოა მივაკუთვნოთ კონკრეტულ ავტორს. როგორც წინა ტომები, მიმდინარე ტომიც წარმოგვიდგენს თითოეული მანუსკრიპტის განსაკუთრებულ ისტორიას და ბევრს გადმოყოლილი აქვს წინა ბიბლიოთეკარის მიერ მინიჭებული ნომერი. ეს კი დახმარებას გაუწევს მკითხველს, თვალი გაადევნოს ტიროლიურული ბიბლიოთეკის რეკონსტრუირების პროცესს. ორი ინდიკატი (ტექსტის დასაწყისის ინდექსი და ავტორის, სათაურისა და საგნის ინდექსი) და ასევე დანომრილი ილუსტრაციები და საძიებლები კატალოგს ძალიან ადვილად მოხმარებადს ხდის მკითხველისათვის. მიმდინარეობს მუშაობა მეშვიდე ტომზე. ამ სერიით სულ ათი ტომის გამოსვლა იგეგმება.