Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

51DUjBogqlL._SX385_BO1,204,203,200_

Ousterhout, Robert G. Visualizing Community : Art, Material Culture, and Settlement in Byzantine Cappadocia / Designed and typest by Melissa Tandysh. – Washington: Dumbarton Research Library and Collection, 2017. – 532 p. 

ISBN 9780884024132

ეს ინგლისურენოვანი, ფერადი ილუსტრაციებით დატვირთული წიგნი, მოგვითხრობს კაბადოკიის შესახებ. ეს მხარე ცენტრალური ანატოლიის ულამაზესი ვულკანური რეგიონია და იგი ამავდროულად საუკეთესოდ ინარჩუნებს ბიზანტიური იმპერიის ყოველდღიურობის აღქმას. ამ ადგილში ყურადღებას იპყრობს კონსტანტინოპოლისა და კაბადოკიის მონუმენტალისტური არქიტექტურა.  

კვლევა უკავშირდება აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში დოკუმენტალისტური არქიტექტურული მემკვიდრეობის გაქრობას. წიგნის ტექსტუალური მტკიცებულებები ეყრდნობა მთლიანი ქალაქებისა და სოფლების ერთიანი არქიტექტონიკის განცდას. აქ პარალელურად განიხილება საეკლესიო და სახალხო ნაგებობანი, საერო და სულიერო ლანდშაფტები. სიღრმისეული ანალიზი,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k37f5
თუშმალიშვილი, გ. მედიაპოლიტიკა სიტყვიერი, ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ / რედ. ნ. ჯოხარიძე. - თბ.: პეგასი, 2017. – 376 გვ. 

ISBN 978-9941-0-9798-0

წიგნში ფართო ადგილი ეთმობა ანტიკური ათენისა და რომის ორატორული ხელოვნების ნიმუშებს, რასაც გამოსახულებითი კომუნიკაციები: ქანდაკება, მონუმენტი, მონეტა ქმნიდა. ასევე ფაქტია, რომ დიდი ორატორები დემოსთენე და ციცერონი თავად მათ საცხოვრებელ პოლისს ორატორთა ბუნებრივ გარემოდ აღიქვამდნენ.

მოგვიანებით გზავნილის რაციონალური გააზრების ხელოვნება გუტენბერგის საბეჭდი მანქანით, ბეჭდური კომუნიკატორული უნარებით ჩანაცვლდა. შემდგომი ეტაპები იყო რადიომაუწყებლობა და ტელევიზია. 

ამასთანავე წიგნში განხილულია ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაკავშირებული თანამედროვე საკომუნიკაციო ფორმები.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

t3rto

როგორ მოვუაროთ დიაბეტს : რჩევები დიაბეტიანი ბავშვების, მოზარდებისა და მატი მშობლებისთვის / ავტ.: მ. გორდელაძე, ნ.  ბიკაშვილი, ე. ფაცაცია, მ. ფხალაძე, ნ. ჯინიყაშვილი; რედ. კ. ამირხანაშვილი. - თბ., 2016. – 138 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9066-0

აღნიშნული წიგნი წარმოადგენს პირველ ქართულ წიგნს ბავშვთა ასაკში შაქრიანი დიაბეტის მოვლის შესახებ. მასში წარმოდგენილია ერთგვარი სარეკომენდაციო მასალა დიაბეტიანი ბავშვების, მოზარდებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის. 

წიგნმა აპრობაცია გაიარა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის ბავშვთა ენდოკრინოლოგიურ ცენტრსა და საქართველოს დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაციაში. წარმოდგენილ შეკითხვათა უმრავლესობა სწორედ მათი დასმულია და ასე მიიღო წიგნმა ერთგვარი დიალოგური, საკითხავი ფორმატის სახე, რაც თავისებურად საინტერესოს ხდის მას.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

9uu43

სანიკიძე, თ. სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა / რედ. თ. ონიანი; თ. ნანეიშვილი. - თბ.: საქ. მეცნ. ეროვნული აკად. სტამბა,  2016. – 255 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9168-1

ISBN - 978-9941-0-9169-8

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია თანამედროვე მონაცემები უჯრედული მემბრანის სტრუქტურისა და ფუნქციების შესახებ. განხილულია მემბრანების შერჩევითი განვლადობისა და აღგზნებადობის მოლეკულური მექანიზმები, მემბრანის სტრუქტურისა და ფუნქციების ცვლილებებთან დაკავშირებული მეტაბოლიზმის დარღვევები და ამ დარღვევების როლი პათოლოგიური პროცესების განვითარებაში. წიგნში მოცემულია არსებული ინფორმაცია უჯრედული ჰომეოსტაზის რეგულაციაში მემბრანის მონაწილეობის მოლეკულური მექანიზმების შესახებ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

13y6y
ვულდრიჯი, ჯ. მ. შესავალი ეკონომეტრიკაში / რედ. ქ. ქურდოვანიძე; ც. ჯიშკიანი; დ. გერმანიშვილი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 621 გვ.
ISBN - 978-9941-13-559-0

წიგნი "შესავალი ეკონომეტრიკაში" ეკონომეტრიკის შესავალი კურსის მსოფლიოში აღიარებული ერთ-ერთი პოპულარული სახელმძღვანელოს პირველი ქართულენოვანი თარგმანია. მასში წარმოდგენილია ეკონომეტრიკის თითქმის ყველა განყოფილება. ეს გახლავთ წიგნის ადაპტირებული ვარიანტი და იგი საწყისი, ანუ ძირითადი ვარიანტისგან მასალის მოცულობით განსხვავდება. წიგნის ონლაინ ფორმატი კი ამოცანებს, კომპიუტერულ სავარჯიშოებსა და დანართებს შეიცავს. 

წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურებაა მასალის გადმოცემის სიმარტივე. ეკონომეტრიკის ყოველი მეთოდის დახასიათებისას ყურადღება უფრო პრაქტიკული ამოცანების შინაარსობრივ განხილვაზეა გადატანილი, ვიდრე ფორმალურ ანალიზსა და დამტკიცებებზე. ყოველი მეთოდისა და პრობლემის ახსნას საფუძვლად უდევს კონკრეტული ემპირიული მაგალითი. სხვა მრავალი სახელმძღვანელოსგან განსხვავებით,  თემები დაყოფილია საანალიზო მონაცემების სახეების მიხედვით.

"კოჰას" მომხმარებელთა ფორუმი

18319028_1543132285700026_8560497803580540173_o_1

დასაქმების ფორუმი


  18193195_1542032809143307_4761488690241379677_o

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3e8in

ცაგარელი, ლევან. კულტურის კვლევების შესავალი / რედ. ქ. გურჩიანი, გ. მაისურაძე. - თბ. : ილიას სახ. უნ-ტის გამომცემლობა, 2016. - 344 გვ. 

ISBN 978-9941-18-252-5

სახელმძღვანელოს მიზანია, საბაკალავრო საფეხურზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ყველა მიმართულების სტუდენტს შეუქმნას წარმოდგნა ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და კულტურის კვლევების საერთო მიზნებისა და ამოცანების შესახებ, გააცნობიეროს მათი მნიშვნელობა და თავისებურებანი. სახემძღვანელოში წარმოდგენილია კულტურის კვლევის ქვედარგები: კულტურის სემიოტიკა, მედიათა კულტურის კვლევები, კუტურის ანთროპოლიგია, კულტურის ფსიქოლოგია კულტურის სოციოლოგია და სუბკულტურის კვლევები; აგრეთვე გენდერი, კულტურათაშორისი და პოსტკოლონიური კვლევები. 

თვითონ სახელმძღვანელოს შექმნასაც საფუძვლად კონსტუქტივისტული მოვლენა უდევს, რაც არის არა ცოდნა სინამდვილის შესახებ, არამედ ცოდნა ჩვენს ცნობიერებაში. ეს უბიძგებს სტუდენტებს დააკვირდნენ ქართული კულტურის კონკრეტულ წარმონაქმნებს: არტეფაქტს, მენტეფაქტს, ტექსტს, რიტუალს და სხვა კულტურულ კონსტრუქციებს. 
წიგნის თემატიკა შემდეგია: ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან კულტურის კვლევებამდე; კულტურა, როგორც ვნებების სუბლიმაცია; კულტურა, როგორც ნიშანთა სისტემა; დეკონსტრუქცია, როგორც კულტურის ანალიზის მეთოდი; დრო და კულტურული მეხსიერება; სივრცე, როგორც კულტურული კონსტრუქცია და სხვ.
ინფოარხების ცნობების შეკრება