Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

lpko8
ლომსაძე, მალხაზ. სისხლის სამართლის პროცესი. თანდართული ტესტების ნიმუშებით. მეხუთე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა / რედ. ბადრი  ბიწაძე. - თბ.: ბონა კაუზა, 2015. – 467 გვ. 

ISBN 978-9941-9362-7-2

ნაშრომი შედგენილია 2009 წლის 9 ოქტომბრის მიღებული და 2010 წლის 1 ოქტომბერს ძალაში შესული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით. მასში ამომწურავადაა განხილული მოქმედი საპროცესო კოდექსის ცალკეული დებულებები, პრინციპები. აქვე მოცემულია კანონმდებლობის ნორმები აპელაცის საპროცესო შეთანხმების, კასაციის და სხვა იურიდიული ნორმების შესახებ. დასმულია საკანონმდებლო წინადადებები

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

a7byz

ჰაიამი, ალექსანდრ. მარკეტინგი მარტივად / მთარგმნ. ნელი ტეტუნაშვილი, რედ.: ლალი ჭინჭარაული, ლია შარვაშიძე. - თბ.: პალიტრა L, - 391 გვ. 

ISBN 978-9941-21-819-4


მარკეტინგის მიზანია მომხმარებლის მოზიდვა და მისი კვლავ და კვლავ დაბრუნება. ბიზნესი საჭიროებს მკაფიო და სრულყოფილი ინფორამაციის გავრცელებას, ბრენდის განსაკუთრებულობის წარმოჩენას, რესურსების თავმოყვარას უკეთესი შედეგის მისაღწევად, საბაზრო წილის გაზრდას.

წიგნში გამოყენებულია რამოდენიმე კონკრეტული პირობა, რომელიც თავიდანვე განმარტავს ტერმინებს: მარკეტინგის პრობლემა, მომხმარებელი, პროდუქტი და გაყიდვები. 

წიგნი ექვსი ნაწილისაგან შედგება: I. ეფექტური მარკეტინგული პროგრამის შედგენა; II. მარკეტინგული უნარების გამოყენება; III. რეკლამირება მიმზიდველობასა და მოგებისათვის; IV. ძლიერი სარეკლამო ალტერნატივების მოძიება; V. მიყიდეთ საუკეთესო პროდუქტი ყველას,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6v1jm

ფრომი, ერიხ. ფსიქოანალიზი და რელიგია / რედ. თამაზ თურმანიძე. თბ.: პეგა, 2015. – 196 გვ.

ISBN 978-9941-0-8185-9

წიგნში წარმოდგენილია მსლოფლიოში ცნობილი ფსიქიატრის, ფსიქოლოგისა და ფილოსოფოსის ერიხ ფრომის ორი ნაწარმოები: ფსიქოანალიზი და რელიგია“ და „დოგმატი ქრისტეზე“.

მრავალსაუკუნოვან რელიგიასა და ათეიზმის ტენდენციებს შორის დაპირისპირება ავტორის მთავარი თემის განხილვის საგანია. პირევლი ნაწარმოების ძირითადი თემა  არის რელიგია და ფსიქოანალიზი, ავტორიტარული და ჰუმანისტური რელიგიები.

რაც შეეხება მეორე ნაწარმოებს აქ ფრომი ცდილობს მიუახლოვდეს ადამიანის საიდუმლოს. ამოხსნას და გასცეს პასუხი კითხვაზე თუ ბოლოს და ბოლოს ვინ არის ადამიანი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

f02a9

ნიკიტიჩი, ლუდმილა. ესთეტიკა = Никуитич, Л. Эстетика: სახელმღვანელო უნაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთათვის / რედ. ნ. ერიაშვილი - თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2015 = М.: Юнити, 2014. – 250 გვ. 

ISBN 978-9941-9402-2-4

სახელმძღვანელოში განხილულია ესთეტიკის საგანი, შესწავლის მეთოდი და ფუნქციები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ესთეტიკური აზრის განვითარების ისტორიას ანტიკური ხანიდან ჩვენს დრომდე. მასში დაწვრილებითაა გაანალიზებული ესთეტიკის კატეგორიები, შემოქმედებითი პროცესის თავისებურებები, ხელოვნების სახეები და სტილები. მასალის ნათელ და ემოციურ წარმოდგენას თან ახლავს საინტერესო მაგალითები და ილუსტრაციები ისტორიული თუ ლიტერატურული სიუჟეტებიდან. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჰუმანიტარული და შემოქმედებითი პროფილის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის, კოლეჯების ლიცეუმების, გიმნაზიათა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის, ასევე მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

41xxh
8zhbq

ფოცხვერაშვილი, დიანა. XVII საუკუნის საფრანგეთის ხელოვნება / რედ. ლ. მეტრეველი. - თბ.: ნეკერი, 2016. – 139 გვ.

ISBN 978-9941-457- 37-1

წინამდებარე წიგნში განხილულია XVII საუკუნის ფრანგული ხელოვნება. წიგნის ამოცანაა დახმარება გაუწიოს მკითხველს ისეთი რთული ფენომენის გაგებაში, როგორიცაა ფრანგული ბაროკოსა და კლასიციზმის თანაარსებობის პრობლემაა. ნაშრომში წარმოდგენილია როგორც თეორიული პრობლემატიკა ასევე შესაბამისი ისტორიული მასალა. ამ პროგრესით წარმოდგენილი ამ ორი მიმართულების მხატვრები, შესაბამისი ილუსტრაციებითაა გააზრებული.

ერთვის რეზიუმე ინგლისურ და რუსულ ენაზე, აგრეთვე სისტემატური ლიტერატურა და კომენტარები. 


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

12803264_10208962918021144_4083278450662596048_n

ილუსტრირებული ისტორია : ბიბლია განმარტებებითა და კომენტარებით. სამყაროს შექმნიდან მაცხოვრის მკვრეთით აღდგომამდე / მთრგმნ. გ. ბენაშვილი. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2015. – 512 გვ.

ISBN 978-9941-23-444-6

XV საუკუნეში ბიბლია ერთ-ერთი პირველი წიგნი იყო, რომელიც დაიბეჭდა. დღეისთვის ის 2000-ზე მეტ ენაზე ნაწილობრივ ან სრულიადაა თარგმნილი.

წიგნის სახელწოდება მის მთლიანობაში გააზრების საშუალებას გვაძლევს. თვითონ სახელი ბერძნული სიტყვიდან „ბიბლიოს“ მომდინარეობს, რაც თავისთავად წიგნს ნიშნავს. ამ შემთხვევაში წიგნს ტექსტის სიტყვიერების მხატვრული აღქმა უდევს საფუძვლად. იგი გვაკითხებს ბიბლიას ახალი თვალით - სამყაროს შექმნიდან მაცხოვრის მკვდრეთით აღდგომამდე. აქ ძველი და ახლი აღთქმის ამბები მოთხრობილია მარტივი ენით. მკითხველს საშუალება აქვს აღმოაჩინოს და ამოიცნოს დღემდე უცნობი ადგილები და მოვლენები, რამაც წმინდა წერილის შექმნაზე იქონია მნიშვნელოვანი გავლენა.

ყველაზე უფრო მეტ ეფექტს წიგნს კლასიკოსი მხატვრების ინფორმაციულად დატვირთული  ფერადი ილუსტრაციები, ძველი ოსტატების მიარ შექმნილი რუკები,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

1689238_10208962863099771_386617381063558938_n

რუსთაველი, შ. ვეფხისტყაოსანი / მხატვ. დ. მაჭავარიანი. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2015. – 286 გვ.

ISBN 978-9941-15-279-5

შოთა რუსთაველის ვეფხისტყასანის ახალი უნიკალური გამოცემა დავით მაჭავარიანის ილუსტრაციებით. იბეჭდება ვეფხისტყაოსნის აკადემიური ტექსტის დამდგენი კომისიის მთავარი რედაქციის მიერ დადგენილი ტექსტით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­მო­ცე­მა სრუ­ლი­ად უნი­კა­ლუ­რია და გან­­­ვავ­დე­ბა "ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" სხვა გა­მო­ცე­მე­ბის­გან თა­ვი­სი სტი­ლით, დი­ზა­­ნით, პო­ლიგ­რა­ფი­­ლი ხა­რის­ხი­თა და ფორ­მა­ტით. "ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" ახალ გა­მო­ცე­მა­ში გრაფიკული ნა­მუ­შევ­რე­ბი ზუს­ტად მის­დევს სი­­ჟეტს. წიგნში  დავით მაჭავარიანის 31 გრა­ფი­კაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

hwt80

ბორჯომი. Borjomi / საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. ავტ. ე. კაჭარავა; მთ. რედ. ნ. ანთიძე. - თბ., 2015. – 200 გვ.: CD დისკი.

ISBN 978-9941-0-8395-2

წარმოგიდგენთ საქართველოს კულტურილი მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუზეუმებისა და მეზეუმ-ნაკრძალების სამსახურის პროექტს „ძველი ქალაქები მუზეუმებისა და არქივების კოლექციებიდან“. პროექტის პირველი თემაა - ბორჯომი.

წიგნში თავმოყრილია ბორჯომის არიტექტურის საუკეთესო ნიმუშების, წარმოებისა და ტექნიკის მიღწევების, ბორჯომული ყოფისა და ამ პერიოდის თანამედროვე სოციუმის ამსახველი მასალა. წარმოდგენილია ბორჯომი, როგორც ინდუსტრიული და სამეურნეო კურორტი.

ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის არქივში მუშაობის დროს გამოვლინდა XIX-XX საუკუნეების სინტერესო ფოტომასალა, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას არქიტექტურის ისეთი ნიმუშების შესახებ, რომელთა კვალი ისტორიულ მეხსიერებასაც არ შემოუნახავს:

ინფოარხების ცნობების შეკრება