Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

nztcw
თემო გოცაძე 75 / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; პროექტის ხელმძღვანელი ე. კიკნაძე. - თბ., 2015. – 143 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-0-8017-3

ალბომში წარმოდგენილია მხატვარ თემო გოცაძის ნამუშევრები.  წლების მანძილზე მათში აისახებოდა როგორც მითოლოგიური, ისე ისტორიული და რელიგიური სიუჟეტები, ალეგორიები, ასევე ზოგადი, საკუთარი ქვეცნობიერიდან წამოსული განცდების ვიზუალიზაცია სხვადასხვა მეტაფორებისა თუ სახე-სიმბოლოებისა საშუალებით. პერიოდულად ჩნდებოდა სოფლის ცხოვრებისა და იდილიის ამსახველი სცენები.

მხატვარი ასპარეზზე 60-იან წლებში გამოვიდა და ათწლეულების მანძილზე ინარჩუნებს

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

t1ws0
პირვლი ქართველი მესურათხატე. ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი= The First Georgian Photographer. Alexandre Roinashvili And His Museum / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; შემოქმედებითი გაერთიანება „პილოტები“; პროექტის ავტ.: ლ. მამაცაშვილი, ი. კოშორიძე, მ დგებუაძე. - თბ., [2015]. – 156 გვ.: ილ.

ISBN 987-9941-0-8218-4

ალბომი ალექსანდრე როინაშვილის ისტორიულ მოღვაწეობასა და მის პიროვნულ სურათს წარმოდგიდგენს. მის სახელს უკავშირდება სწორედ 1887 წელს საქართველოში პირველი კერძო მუზდეუმის დაარსება. რომელიც „კავკასიური ცოცხალი მუზეუმის“ სახელითაა ცნობილი. ამ მუზუმით როინაშვილმა რუსეთში მოსახლეობას გააცნო კავკასიის არქეოლოგირი, ეთნოგრაფიული და ნუმიზმატიკური კოლექციები. ეს კოლექციები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ დღესაც სამეცნიერო კვლევის საგანს წარმოადგენს.

როინაშვილმა პირველმა გაწია პროპაგანდა დევიზით „მუზეუმი ყველგან“ და ამით მსოფლიო ხელოვნება მაქსიმალურად მიუახლოვა საზოგადოებას.

როინაშვილის სახელს უკავშირდება ასევე

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4ocl8
მუზეუმი, ისტორია, არტეფაქტი. ნიკო ფიროსმანაშვილის პირადი საქმე
/ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. კრებ. შეადგინა და გამოსაც. მოამზადა: ი. დოლიძე, გ. გეგეჭკორი; რედ. ნ. ანთიძე; ტექსტის ავტ. ა. მორჩილაძე. - თბ., 2015. – 44+76 გვ.

ISBN 978-9941-0-8379-2

წიგნი გამოიცა სერიით: „მუზეუმი, ისტორია, არტეფაქტი“. ამჯერად მასში წარმოდგენილია ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული „ნიკო ფიროსმანაშვილის პირადი საქმე“ (საინ. N133). მუზუმის ისტორიასთან დაკავშირებული ეს ერთგვარი არტეფაქტი პირად საქმეში ჩაკრულ სულ 37 ფურცელს მოითვლის - ხელმოწერილი მოხსენებებით, განმარტებითი ბარათებით, შუამდგომლობის წერილებით და სხვა პირადი მონაცემებით დატვირთული. აქ წარმოდგენილია მხატვრის იმ პერიოდის ამსახველი დოკუმენტური მასალები,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

v6rxz


საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია / პროექტის ხელმძღვანელი ჯ. სამუშია; რედ. ლ. იოსებაძე. - თბ. : პალიტრა L, 2014

 

- ტომი 13. : შოშიტაშვილი, ნ. ძველი კოლხეთი და მითი არგონავტებზე. - თბ.:პალიტრა L, 2015. – 48 გვ.

- ტომი 14. : სამუშია, ჯ. გძელიძე, ნ. ქრისტიანობა საქართველოში. - თბ.: პალიტრა L, 2015. – 48 გვ.

- ტომი 15. : სურგულაძე, მ. ლუარსაბი და სვიმონი. - თბ.: პალიტრა L, 2015. – 48 გვ.  

 

ISBN 9789941217494

 


საქართველოს ილუსტრირებული ისტორიის ახალი სერიული გამოცემა გვთავაზობსსაქართველოს ისტორიის მატიანეს.  მკითხველი ამჯერად სულ სხვა თვალით აღიქვამსქვეყნის ისტორიულ ყოფას. აქ ყოველი ტომი განსხვავებულ თემებს მოიცავს, ფაქტები ქრონოლოგიურად არ არის დალაგებული და ერთმანეთს ავსებს. ვიზუალურად რეკონსტრუირებული ახალი მოდელი დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით არის შექმნილი.


სერიისათვის შექმნილი სამუზეუმო ექსპონატთა ნუსხა წიგნის რედაქციას საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის,

მათემატიკა და მუსიკა

18/01/2016 - 17:00
Etc/GMT+4


ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გრძელდება მათემატიკური საუბრები

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

n0awtk37qt


ვოდევილი ქართულ მწერლობაში. ტ I. / იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ქეთევან გიგაშვილი. - თბ.: ჯეოპრინტი, 2015. – 475 გვ.

ვოდევილი ქართულ მწერლობაში. ტII.  / იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ქეთევან გიგაშვილი. - თბ.: ჯეოპრინტი, 2015. – 441 გვ.

ISBN 978-9941-0-8280-1

ამ მრავალტომეულის გამოცემით ფაქტობრივად იწყება გაცოცხლება ქართული ვოდევილისა. ესაა პიესათა მრავლტომეულის პირველი აკადემიური გამოცემა. პირველი ტომი მოიცავს: გიორგი ერისთავის, დიმიტრი მეღვინეთხუცესოვის, ივანე ერისთავის და გიორგი ორბელიანის პიესებს, ხოლო მეორე ტომი კი: ზურაბ ანტონოვის, გრიგოლ რჩეულიშვილის და ალექსანდე გარსევანოვის პიესებს. წიგნის შესავალ წერილში დაწვრილებით არის გადმოცემული სიტყვა ვოდევილის ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა და  სხვადასხვა ქვეყნებში მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები. აქვე, შესავალი წერილის ბოლოს ვრცლად არის მიმოხილული ქართული თეატრის და სპექტაკლების შექმნის ისტორია.

წინამდებარე აკადემიური გამოცემის მრავალტომეული ეძღვნება პროექტის იდეის ავტორის გიორგი ჯავახიშვილის ნათელ ხსოვნას.

მოსე ჯანაშვილის ელექტრონული არქივის პრეზენტაცია

29/12/2015 - 16:00
Etc/GMT+4


29 დეკემბერს, 16:00 სთ-ზე,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3y397
Shota Rustaveli. The Knight in the Panther Skin / Transl. Lun Coffin; ed.: Dodona Kiziria, Nodar Natadze; ill. Michaly Zichy. – Tb.: Poezia Press, 2015. – 359 p. 

ISBN 978-99411-0-7926-9

წიგნი წარმოადგენს ვეფხისტყაოსნის პირველ ზუსტ პოეტურ ინტერპრეტაციას.  

მიმდინარე ინგლისური ვერსია 1966 წელს გამოცემული ქართული ორიგინალის იდენტური თარგმანია. მისი მთარგმნელი ლუნ კოფინი, ამერიკელი პოეტი, პროზაიკოსი, დრამატურგი და მთარგმნელია. 

წიგნი რითმის, საზომის რიტმულობის თვალსაზრისით ქმნის ერთ მთლიანობას, რაც არ უკარგავს პოემას მის უნიკალურობის თვისებას. თუ ადრეული თარგმანები წარმოადგენდა პოემის თარგმანის თავისუფალ ვერსიას, კოფინმა წარმოადგინა სტრუქტურა პოემისა, მისი მთლიანი თავგადასავალი.
ინფოარხების ცნობების შეკრება